Slik blir minsteprisene for lyr og lysing fra og med kommende mandag:

  • Lyr over 2 kilo: 13 kroner (+ kr 1,00)
  • Lyr 1–2 kilo: 11 kroner (+ kr 1,00)
  • Lysing over 2 kilo sløyd med hode: 18 kroner (tidl. fri pris)
  • Lysing 1–2 kilo sløyd med hode: 15 kroner (tidl. fri pris)
  • Lysing under 1 kilo over minstemål sløyd med hode: 10 kroner (tidl. fri pris)

I møtet diskuterte også partene fiskerikriminalitet i næringen. Både Råfisklaget og industrien ønsker å signalisere til myndighetene at fysiske kontroller og tilstedeværelse ved landing av fangster må prioriteres fremover. Det kommer frem i pressemeldingen etter møtet.

Torsk, hyse og sei følger de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser. Rund sei under 1,6 kilo ble i vår tatt ut av den dynamiske modellen og satt til 5 kroner per kilo. Denne prisen ble forlenget ut oktober 2021.