I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 53,7 milliarder kroner. Det er en verdivekst på litt over 1 prosent, eller 646 millioner kroner, målt mot første halvår i fjor. Det skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Dette skjer til stross for en sterk krone og et sjømatmarked som fortsatt er preget av koronapandemien.

Gjenåpning og restauranter

I koronapandemien har hjemmekonsumet av sjømat økt. Når restaurantene åpner igjen, kan det gi et ytterligere løft for sjømaten, tror Sjømatrådet.

– I de markedene som gjenåpner ser vi en kraftig vekst i restaurantbesøkene, på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen, i meldingen.

Bra for skalldyr

Størst verdivekst har det vært for skalldyr. Veksten i første halvår er på 698 millioner kroner, til totalt 1,7 milliarder kroner. Juni var den beste enkeltmåneden noensinne for denne varegruppen.

Snøkrabbe og kongekrabbe har hatt den største verdiveksten, men også mindre arter som sjøkreps og brunkrabbe har slått alle tidligere rekorder for første halvår.

Mer krevende for torsken

Torsk er arten med størst nedgang i eksportverdi i første halvår. Her er det en nedgang på 8 prosent, eller 441 millioner kroner, fra i fjor.

Eksportverdien av torsk i første halvår var 5,27 milliarder kroner.

Verdien er nesten likt fordelt mellom fersk, fryst og konvensjonell (saltfisk, klippfisk og tørrfisk): 1,764, 1,758, og 1,731 milliarder kroner.

Mye fersk torsk

Dette er første gang eksportverdien for fersk torsk var høyere enn fryst og konvensjonell i et første halvår. Dette skyldes en kraftig volumvekst, ifølge Sjømatrådets melding.

Norge eksporterte 49.000 tonn fersk torsk i første halvår. Det er en økning i volum på 35 prosent. Den norske torskekvoten økte med nesten 30 prosent fra i fjor til i år etter den siste overføringene fra tredjelandskvoter nå i vår.

Verdien på den ferske torsken økte med 139 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Danmark, Polen og Nederland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i første halvår.

– Volumveksten i landinger av fersk torsk har materialisert seg i økt eksportvolum, noe som har lagt press på prisene, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i meldingen.

Verdien ned for fryst

Mens restaurantene fremdeles har vært nedstengt i store deler av første halvår, har etterspørselen i butikk vært god, og nye distribusjonskanaler har vokst frem, ifølge Sjømatrådet. Det har dempet noe av prisnedgangen.

For fryst torsk var det en volumøkning på 10 prosent fra i fjor til i år. Verdien falt imidlertid med 146 millioner kroner i første halvår. Det tilsvarer 8 prosent verdifall.

Sjømateksporten totalt hadde rekord i juni. Da ble det eksportert sjømat for 9 milliarder kroner.

Det er en økning i verdi på 6 prosent, eller 496 millioner kroner, sammenlignet med juni i fjor.