Norge eksporterte sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar. Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenliknet med januar i fjor

– Prisvekst er den viktigste årsaken til at januar ble nok en rekordmåned for sjømateksporten. Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022.

Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd. Foto: Moment Studio

Det sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding fredag.

Han påpeker at til tross for urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder.

– Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier Chramer.

Til tross for lavere eksportvolum av laks, torsk, ørret og hyse, bidro økte eksportvolum av sei og sild til økningen i eksportverdien. En svakere norsk krone har også bidratt til rekorden, sier Chramer.

Blant enkeltarter var det eksportrekord for både sei og brosme i januar, på henholdsvis 466 og 65 millioner kroner, ifølge Sjømatrådet.

Rekordhøy pris på fersk torsk

Eksporten av fersk torsk var ned 19 prosent i januar, sammenlignet med januar i fjor – lavere volum har dratt prisene opp.

– Landingene av fersk torsk i januar var betydelig lavere enn i fjor, noe som gir utslag i lavere eksportvolum. Dette har også bidratt til høye priser. Det er rekordhøy pris på fersk hel torsk med 59 kroner per kg. Dette er 3 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober 2022, og 17 prosent høyere enn januar i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eivind Hestvik Brækkan, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i januar.

Nederland hadde størst verdivekst, men er faktisk et marked som konsumerer lite torsk, påpeker Sjømatrådet. Det meste reeksporteres til Norges store torskemarkeder i Europa.

Knallpriser på skrei

Innsiget av skrei var ikke kommet for fullt i januar, så også her har det vært en nedgang i eksportvolumet. Det er også rekordhøy pris på skrei, med 82 kroner per kg.

– Dette er 16 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i januar 2022, sier Brækkan.

Norge eksporterte 451 tonn skrei til en verdi av 37 millioner kroner i januar.

Med den nye skreisatsingen i Japan endte volumet til Japan på 3 tonn i januar, mens det i hele 2022 ble eksportert kun 67 kg skrei til Japan, opplyser Sjømatrådet.

Danmark, Sverige og Polen var de største markedene for skrei i januar.

Oppdrettstorsk fortsetter å øke

Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum. I januar ble det eksportert 631 tonn fersk hel oppdrettstorsk til en verdi av 31 millioner kroner. Dette er økning på 77 tonn fra januar i fjor, og en verdivekst på 5 millioner kroner.

Oppdrettet torsk fortsetter å øke på eksportstatistikken til Sjømatrådet. Foto: Nofima (arkiv)

Nedgang for fryst torsk

I januar var det både volum- og verdinedgang for fryst torsk. Det ble eksportert 7 846 tonn fryst torsk til en verdi av 442 millioner kroner i januar. Det er ned 34 prosent fra januar i fjor. Verdien falt med 39 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

– Storbritannia hadde størst verdivekst i januar, med en økning i eksportverdi på 54 millioner kroner, eller 115 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Storbritannia endte på 1 345 tonn, noe som er 63 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier Brækkan.

Både eksporten av fryst hel torsk og fryst filet økte til Storbritannia i januar.

Kina, Storbritannia og Polen var de største markedene for fryst torsk i forrige måned.

Russland-sanksjoner øker etterspørselen

Brækkan påpeker at høyere landinger av fryst torskefilet kan ha bidratt til økningen i eksport av filet til Storbritannia.

– Vi ser at torskepriser i dagligvare i Storbritannia økte mye i fjor høst, noe som kan ha vært et resultat av sanksjonene mot import av hvitfisk fra Russland. Dette kan være positivt for etterspørselen etter norsk hvitfisk i Storbritannia, og vi ser også at eksporten av hyse til Storbritannia økte nå i januar, sier Brækkan.

Det har også vært rekordhøy pris på fryst filetblokk, med 83 kroner per kg. Dette er 3 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juli 2022.

Eksporten av fryst torskefilet til Storbritannia økte i januar. Foto: Frozen at Sea Fillets Association (Illustrasjon)

God klippfisk-start

For klippfisken i januar var det vekst i både volum og verdi. Det ble eksportert 9 593 tonn klippfisk til en verdi av 622 millioner kroner i januar. Det er en vekst i volum på 24 prosent fra i fjor – og verdien økte med 243 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Brasil hadde størst verdivekst denne måneden.

– I fjor så vi en vridning mot mer eksport av klippfisk av sei, og mindre torsk til Brasil. Norge eksporterer også betydelige volum klippfisk av brosme og lange til Brasil. Nå i januar hadde vi økte eksportvolum for alle arter, sier Brækkan som mener det er grunn for optimisme for etterspørselen etter klippfisk av alle arter til Brasil i 2023.

Til Portugal økte eksporten av klippfisk av torsk med 80 prosent i verdi, og 39 prosent i volum, til totalt 968 tonn, og en eksportverdi på 100 millioner kroner.

Det var også rekordhøy pris på klippfisk av brosme, med 62 kroner per kg i januar. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober i fjor. Også klippfisk av sei har rekordhøy eksportpris. Den er nå på 48,50 kroner per kg, ifølge Sjømatrådet.

Opp for saltfisk av torsk

På saltfisk var det en økning for torsk i januar, men nedgang for sei, lange og brosme dro ned eksportvolumet i januar, sammenlignet med januar i fjor.

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden.

Portugal, Spania og Hellas var de største markedene for saltfisk i januar.

Økte priser for tørrfisk

Prisen på tørrfisk økte i januar, mens volumet til Italia var lavere. Eksportprisen på tørrfisk av torsk til Italia har aldri vært høyere, og var på 283 kroner i januar, 2 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i desember i fjor.

Italia og Kroatia var de største markedene for tørrfisk i januar.

Tørrfisken var høyt priset i januar. Foto: Julie Arntsen (arkivfoto)

Økning på nvg-sild

– 2023 har startet med et svært godt fiske på NVG-silda. Dette gir en god økning i sildeeksporten for årets første måned, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Det er landet over 40 000 tonn mer NVG-sild i januar i år sammenlignet med i samme periode i fjor,

Noen nøkkeltall:

  • Norge eksporterte 24 962 tonn sild til en verdi av 387 millioner kroner i januar
  • Verdien økte med 116 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med januar i fjor
  • Det er en vekst i volum på 12 prosent

Polen, Egypt og Litauen var de største markedene for sild i januar.

Sjømatrådet viser til at det er både en økning i eksportert volum (12 prosent) og en solid prisøkning på fryst hel NVG-sild (18 prosent) og flere av filetproduktene gjør at verdiøkningen er på solide 43 prosent sammenlignet med fjoråret.

Egypt, som hadde utfordringer med blant annet tilgang til valuta i fjor, åpner sterkt på hel fryst NVG-sild. Prisen er over 3 kroner og 20 øre høyere enn fjorårets januarpris, viser Sjømatrådet til.

Det har vært et svært godt fiske på NVG-sild i januar. Foto: Lena Knutli (arkivfoto)

Opp for makrell også

Makrellandingene i januar er på nivå med samme måned i fjor. Det er landet ca. 46 000 tonn, hvor nesten alt kommer fra utenlandske båter som fisker rundt Shetland og Orknøyene.

Noen nøkkeltall:

  • Norge eksporterte 26 418 tonn makrell til en verdi av 513 millioner kroner i januar
  • Verdien økte med 50 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med januar i fjor
  • Det er en vekst i volum på 5 prosent

Sør-Korea, Japan og Vietnam var de største markedene for makrell i januar.

Eksportvolumet er litt over samme måned i fjor, mens snittprisen er opp 7 prosent. Sjømatrådet sier det meldes om god etterspørsel i de asiatiske markedene, som står for to tredjedeler av volum og verdi.