Norge eksporterte 155 tonn kongekrabbe til en verdi av 116 millioner kroner i november. Det er en nedgang i volum på 11 prosent, mens verdien økte med 53 millioner kroner, eller 84 prosent, sammenliknet med november i fjor, ifølge Norges sjømatråds novemberrapport.

USA, Danmark og Spania var de største markedene for norsk kongekrabbe i november.

Den sterke utviklingen i etterspørselen etter fryst kongekrabbe fortsetter i november, med både volum- og verdiøkning for fryst.

Prisrekord

– En høy betalingsvillighet i det amerikanske og europeiske markedet kombinert med en svak krone fører til nok en prisrekord. En eksportpris på 865 kroner kilo for fryst kongekrabbe fra Norge er 40 prosent, eller 248 kroner, mer enn eksportprisen forrige måned, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa, i en pressemelding fra Sjømatrådet.

Til USA eksporterte Norge 82 tonn kongekrabbe til en verdi av 68 millioner kroner. Det er en økning i volum på 68 prosent, eller 33 tonn. Det er den fryste kongekrabben som står for den største veksten.

I verdi er økningen på hele 238 prosent, eller 48 millioner kroner, sammenliknet med november i fjor. For levende kongekrabbe er det også vekst til det amerikanske markedet.

Krabbe til jul

Det er lite krabbe i markedet nå, og mange importører ønsker å sikre seg krabbe til julesesongen. Det lave utbudet og den høye etterspørselen gjør at prisene er svært gode.

– Eksportprisen på fryst kongekrabbe til USA er i november på 940 kroner per kilo. Dette er det dobbelte av prisen i november i fjor, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen, i meldingen.