Aldri før har eksporten vært så bra i en april-måned før. Det er laksen som drar lasset ettersom den sto for 5,8 milliarder kroner av eksportverdien.

I en pressemelding fra Sjømatrådet pekes det på at volumene av torsk har økt - men verdien har ikke økt tilsvarende.

Opp for fersk torsk

Eksporten av fersk torsk økte kraftig i april, til tross for fortsatt nedstengte restauranter i noen av Norges viktigste markeder.

Norge eksporterte 11.600 tonn fersk torsk, inkludert kvalitetsmerket skrei, til en verdi av 385 millioner kroner i april. Mens volumet økte med hele 61 prosent fra samme måned i fjor, var verdiøkningen bare på 25 prosent. Det viser at den ferske torsken ble eksportert til helt andre priser enn i fjor.

Betydelig volumøkning

Danmark, Polen og Nederland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i april.

– Vi hadde en betydelig volumøkning til alle store transitt- og videreforedlingsmarkeder, som Danmark, Polen, Nederland og Latvia. Etter to år med nedgang i eksportvolum av fersk hel torsk i vintersesongen, ligger både volum og pris hittil i år på omtrent samme nivå som i 2018, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd, i pressemeldingen.

Nedstenging preger skrei-tallene

For kvalitetsmerket skrei er sesongen avsluttet. I april ble det eksportert 884 tonn skrei til en verdi av 31 millioner kroner. Mens volumet økte med 12 prosent sammenlignet med april i fjor, falt verdien med 2 millioner kroner.

Skreieksporten er preget av koronapandemien og nedstenginger. Foto: Jon Eirik Olsen

Totalt for året endte den totale eksportverdien på kvalitetsmerket skrei på 195 millioner kroner og et eksportvolum på 4 700 tonn.

– Prisnedgangen bidro til at verdien av den totale skreieksporten sank 26 prosent, eller 68 millioner kroner, sammenlignet med 2020, sier Brækkan.

Spania er fortsatt det viktigste skreimarkedet, og i år gikk 25 prosent av direkteeksporten hit.

– Vi opplevde en volumvekst på 9 prosent i april og må si oss godt fornøyd med sesongen totalt. Vi oppnådde nesten like høyt volum som i rekordåret 2020. Da ble skreisalget kun rammet av koronarestriksjonene i de seks siste ukene av sesongen. I år har alle fire salgsmånedene for skrei vært preget av stengte restauranter og full stopp i turistnæringen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Vekst for frossen torsk

For frossen torsk ble april en solid måned. Det ble eksportert 7700 tonn frossen torsk til en verdi av 315 millioner kroner i april – det er en økning i volum på 42 prosent.

Men også for den frosne torsken ser vi at verdien ikke øker tilsvarende, den er opp med 13 prosent fra april i fjor.

Storbritannia, Kina og Frankrike var de største markedene for forssen torsk fra Norge i april.

– Veksten i eksport av fryst filet til Storbritannia fortsetter. Det bidrar til at dette markedet hadde størst verdiøkning for fryst torsk i april. Portugal har den største verdiøkningen for fryst hel torsk, men også til Kina øker eksporten, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Det er andre måneden på rad at frossen torsk har en opptur.

Ned for klippfisk

For klippfiskeksporten ble april en svært tøff måned, med reduksjon i både volum og verdi. Norge eksporterte 4800 tonn klippfisk til en verdi av 202 millioner kroner i april – en reduksjon i volum på 14 prosent.

Verdien falt med 90 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i april.

Sjømatrådet opplyser at det er nedgang i volum og lave priser på klippfisk av torsk, noe som skyldes en nedgang til vårt største marked Portugal. Klippfisk av sei har også volumnedgang etter en svært sterk mars-måned.

– Brasil er det markedet som har størst verdi- og volumvekst sammenlignet med april i fjor. Det er drevet av økt eksportvolum på klippfisk av sei. Også Angola har en sterk vekst i volum for klippfisk av sei, mens eksporten til Den dominikanske republikk opplever en nedgang etter en svært sterk mars-måned, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Lave priser for saltfisk

Saltfiskeksporten økte i april med 6 prosent i volum, det ble eksportert 3600 tonn til en verdi av 173 millioner kroner.

Verdien falt imidlertid med 66 millioner kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Portugal, Spania og Italia var de største markedene for norsk saltfisk i april.

– Over 80 prosent av saltfisken ble i april eksportert til Portugal, som har en volumvekst på 8 prosent. Betydelig lavere priser gjør at eksportverdien faller på tross av økt volum, sier sjømatanalytiker Brækkan.

Mer tørrfisk til Italia

For tørrfisken økte verdien og volumet. Det ble eksportert 252 tonn tørrfisk til en verdi av 39 millioner kroner i april. Det er en økning i volum på 104 prosent.

Verdien økte med 16 millioner kroner, eller 74 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Italia, USA og Nigeria var de største markedene for norsk tørrfisk i april.
I fjor var Italia, Norges viktigste tørrfiskmarked, hardt rammet av korona - og det påvirket også eksporten dit. Nå har det imidlertid snudd:

– I april i år har volumet av tørrfisk til Italia økt med rundt 150 prosent, men det ligger fremdeles noe under eksporten i april 2019, sier Brækkan.

Tørkete fiskehoder til Nigeria har nok en måned med volumvekst, mens prisene fremdeles er lavere enn i fjor.