– Vi har hatt mange gode interne og eksterne søkere til stillingene i både Portugal og Storbritannia, og etter intervjurundene ble det klart at de best kvalifiserte til å videreutvikle Sjømatrådets markedsarbeid i Portugal er Trond Rismo og i Storbritannia Victoria Braathen. Begge er i dag ansatt i Sjømatrådet og starter opp i stillingene i løpet av sommeren, uttaler ansvarlig for Globale Operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech, i en pressemelding.

Hun drar til Storbritannia

– Med Victoria Braathen har vi fått på plass en målbevisst og resultatorientert Sjømatutsending til Storbritannia, som gjør at vi er godt rigget for jobben som Sjømatrådet skal gjøre de neste årene i et av Norges viktigste hvitfiskmarkeder. Braathen har bred kompetanse innen markedsadgang og internasjonalt markedsarbeid gjennom sine år som Sjømatutsending i Kina, sier Grønbech videre i meldingen.

Braathen har siden 2016 hatt ulike internasjonalt rettede stillinger i Norges sjømatråd, blant annet som sjømatutsending i Kina og arbeid med markedsadgang, i tillegg til å være en del av Norden-teamet med et Norge-fokus.

– Det er et stort privilegium å få jobbe med norsk sjømat, uttaler Victoria Braathen i meldingen. Hun kommer fra Tromsø, er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen handelsrett og internasjonal havrett og har tidligere erfaring som politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og Tromsø kommune.

Braathen erstatter Hans Frode Kielland Asmyhr som avslutter sin utsendingsperiode i Storbritannia til sommeren

Tar over i Portugal

I Portugal er det Trond Rismo som blir Sjømatrådets neste utsending

– Rismo har inngående kjennskap til både konvensjonell bransje og hvitfiskbransjen og har god markedskunnskap relatert til disse bransjene, inklusive det portugisiske markedet, framhever Børge Grønbech i meldingen.

Trond Rismo Foto: Norges sjømatråd

Rismo har siden 2016 hatt ulike stillinger i Sjømatrådet, mye rettet mot hvitfisk og konvensjonell bransje. De siste tre årene har han jobbet i Globale Operasjoner og ledet arbeidet med markedsgruppene og bidratt til å utforme Sjømatrådets artsstrategier og markedsplaner.

– Jeg er svært stolt og takknemlig over å få muligheten til å jobbe for Sjømatrådet i Portugal. Portugal er det viktigste markedet for norsk salt- og klippfisk, og er et viktig marked for norsk torsk totalt sett. Etter å ha jobbet tett på bransjen og markedet i flere år kjenner jeg godt engasjementet og kravene som stilles til Sjømatrådet for arbeidet i Portugal, uttaler Rismo i meldingen.

Han kommer i likhet med Braathen også fra Tromsø, og er utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Rismo har tidligere jobbet fem år i Norway Seafoods.

Rismo erstatter Johnny Thomassen som avslutter sin utsendingsperiode i Portugal til sommeren.