Dette kom klart frem under seminaret «Økt bearbeiding av sjømat i Norge» i Oslo denne uka. Problemene står i kø for, blant annet med tilgang på kraft, dårlig infrastruktur og for dårlige havner, blant annet.

Her er noen av hindrene som ble radet opp på seminaret i Oslo fra nordnorske politikere og næringsaktører:

Dårlige og stengte veier

Infrastruktur med veiforbindelse og transportmuligheter er et stort problem. Rasutsatte veistrekningen gjør at verdier går tapt og hindrer folk til å komme seg til og fra jobb, sier Robert Jensen, daglig leder Nord-Troms Regionråd.