– Vi har hatt en god utvikling i eksport til fisk til Fish & Chips-markedet hele veien, men vi har sett en dreining