Før jul innførte den amerikanske presidenten Joe Biden forbud mot å kjøpe russisk fisk, også fra tredjeland. Svært mye av den russiske torsken går nettopp via Kina til USA, noe det altså nå blir slutt på. Fisken må finne nye markeder, og Europa peker seg raskt ut. Det er samtidig lite som tyder på at EU vil innføre en tilsvarende importstopp som USA, får Fiskeribladet opplyst. Konsekvensen kan bli at tusenvis av tonn fryst russisk torsk vil oversvømme det europeiske markedet.