Til tross for den spente verdenssituasjonen, har eksportverdien av norsk sjømat aldri vært høyere i et første kvartal enn i 2022, melder Norges sjømatråd i en pressemelding.

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor.

I tillegg til den spente situasjonen i verden har dårlig vær, kvotereduksjon og lavere sjøtemperatur gitt en volumnedgang i eksporten av sild, makrell og laks

Sterk marsmåned

Rekordverdien er drevet av sterk prisvekst på mange arter.

– Lakseprisen har holdt seg på et høyt nivå, samtidig som vi har verdirekord på torsk og sei så langt i år, sier administrerende direktør Renate Larsen i Sjømatrådet i meldingen.

Mars 2022 ble tidenes sterkeste enkeltmåned, med en eksportverdi på 12,4 milliarder kroner, melder rådet. Det er en økning på 13 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med samme måned i fjor. Den forrige rekorden for en enkeltmåned var oktober i fjor med 12,1 milliarder kroner.

Rekord for torsk og sei

Eksportverdien for torsk har aldri vært høyere i et enkeltkvartal enn i år. Høyere priser på klippfisk, saltfisk og fersk og fryst torsk har vært største bidragsytere til rekorden. Økt eksportvolum av fryst hel torsk og saltfisk har også bidratt til eksportrekorden for torsk.

Også for sei er det rekord.

– Eksportprisene på alle seiprodukter har økt siden første kvartal i fjor, og selv med noe lavere eksportvolum av klippfisk, fikk vi ny eksportrekord for sei i første kvartal i år, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i meldingen.

Dyr skrei

Norge eksporterte 26.100 tonn fersk torsk til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Dette er den høyeste eksportverdien for fersk torsk i et kvartal noensinne, og 9 prosent høyere enn forrige rekordkvartal, som var i første kvartal 2018.

 • Det er en nedgang i volum på 10 prosent.
 • Verdien økte med 203 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Av dette ble det eksportert 3800 tonn skrei til en verdi av 205 millioner kroner.

Gjennomsnittlig eksportpris på fersk hel torsk har aldri vært høyere i løpet av et kvartal. Den endte på hele 46 kroner, noe som er 35 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

Det var også rekordhøy eksportpris på skrei, med 54 kroner. Det er 26 prosent høyere enn i første kvartal i fjor.

Rekord også for fryst

 • Norge eksporterte 29.600 tonn fryst torsk til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal.
 • Det er en økning i volum på 16 prosent.
 • Verdien økte med 360 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Dette er tidenes høyeste eksportverdi i et enkeltkvartal, og hele 25 prosent høyere enn forrige rekordkvartal, som var i første kvartal 2020.
 • Kina, Storbritannia og USA var de største mottakerne av fryst torsk i første kvartal.

Utfordrende for sild

 • Norge eksporterte 89.400 tonn sild til en verdi av 1,1 milliarder kroner i første kvartal.
 • Volumet falt med 25 prosent.
 • Verdien falt med 170 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Polen, Egypt og Tyskland var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

Eksporten av sild i første kvartal preges av at det ble landet mindre norsk vårgytende sild sammenlignet med 2021.

Dette skyldtes en kombinasjon av dårlig vær, tidvis dårlig fiske og en reduksjon i kvotene på 8 prosent. I tillegg var en stor del av ringnotflåten opptatt med loddefiske i deler av perioden.

Reduksjonen har sendt prisene oppover både i førstehånd og til eksport.

For fryst hel NVG-sild var snittprisen til eksport i første kvartal i år 9,22 kroner per kilo, sammenlignet med 7,50 kroner per kilo i samme periode i fjor. For skinnfri filet av NVG-sild var snittprisen i perioden 15,77 kroner per kilo mot 13,58 kroner per kilo i samme periode i fjor.

Nedgang for makrell

 • Norge eksporterte 61.500 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første kvartal.
 • Det er en nedgang i volum på 31 prosent.
 • Verdien falt med 204 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Sør-Korea, Kina og Japan var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

I de tre første månedene ble det i år landet 51.000 tonn makrell, mot 69.000 tonn i samme periode i fjor

Høyere priser på kongekrabbe

Varestrømmen er endret i verden på grunn av det stengte luftrommet over Russland. I tillegg har Kina stengt ned på grunn av økende koronasmitte. I mars økte andelen til EU blant annet mens USA var det største vekstmarkedet for norsk sjømat så langt i år.

Når det gjelder skalldyr, trekker Sjømatrådet frem at koronarestriksjoner, økende smittetall og utfordrende flytransport til Asia, har ført til en vridning i eksporten av levende kongekrabbe fra Asia til Nord-Amerika.

Det ble eksportert 119 tonn kongekrabbe til en verdi av 82 millioner kroner i mars. Det er en nedgang i volum på 32 prosent, sammenlignet med mars i fjor, men verdien økte med 10 millioner kroner. Det skyldes høye priser på både fryst og levende kongekrabbe.

Eksporten i mars er preget av en kraftig nedgang i eksporten av levende kongekrabbe til Asia på 74 prosent i volum. Dette skyldes stengt luftrom over Russland, økning i levende kongekrabbe til Nord-Amerika og økning i eksporten av fryst til Europa på 94 prosent.

Økning i volum og verdi for snøkrabbe

For snøkrabben har det vært en økning i både volum og verdi i første kvartal. I mars ble det eksportert 479 tonn snøkrabbe til en verdi av 99 millioner kroner. Det er en økning i volum på 5 prosent. Verdien økte med 21 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

I første kvartal har det vært landet og eksportert mer snøkrabbe enn i samme periode i fjor.

Fjorårets største vekstmarked USA har for årets første tre måneder stått for 38 prosent av direkteeksporten, men det er til transittmarkeder som Nederland og Danmark at veksten har vært størst i første kvartal.

– I USA har etterspørselen vært litt lavere enn på samme tid i fjor grunnet mye snøkrabbe på lager, usikkerhet knyttet til årets kvoter i Kanada og konsekvensene av et amerikansk importforbud av russisk krabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

For rekeeksporten har det imidlertid vært et svakt kvartal.