– Lerøy Havfisk driver ekstremt bra: det jobbes godt med å effektivisere fiskeriene, det er god timing for artene vi driver med, og det leveres gode resultater fremover, fortalte Lerøy Seafood Group-sjef Henning Beltestad onsdag morgen.

Lerøys hvitfisksegment
  • Konsernet driver fangst av hvitfisk gjennom det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk.