I sommer ble det kjent at havforskerne anbefaler en reduksjon på torskekvoten neste år med 20 prosent. Hva den faktiske kvoten blir, vil først bli klart på høsten når Norge og Russland skal sette de endelige kvotene. Det er likevel få som tror på en ytterligere prisoppgang tilsvarende kvotekuttet.

– Historisk sett ville en kvotenedgang på 20 prosent ført til prisoppgang, men jeg tror det er begrenset hvor mye prisen på torsken kan øke fra allerede høye nivåer, sier Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea.