I juli økte sjømateksporten med åtte prosent, og landet på 12,4 milliarder kroner, ifølge Norges Sjømatråd. Verdiøkningen skyldes igjen i stor grad svak norsk krone, selv om kronen styrket seg noe i juli.

– Prisøkning for fersk filet av laks, klippfisk av torsk og fryst hel makrell, bidrar positivt, mens det ble eksportert mindre torsk, sei og sild sammenlignet med juli i fjor, uttaler administrerende direktør Christian Chramer i en pressemelding.

Eksporten i juli er på 928 millioner kroner (8 prosent) sammenlignet med samme måned i fjor.

Økning i oppdrettstorsk

 • Ifølge Sjømatrådet ble det eksportert 2950 tonn fersk torsk i juli.
 • Verdien er på 147 millioner kroner, en økning på 23 millioner fra året før.
 • Volumveksten er på 18 prosent.

– Mens det i fjor ikke ble eksportert oppdrettstorsk i juli, ble det eksportert 318 tonn fersk hel oppdrettstorsk i juli i år til en verdi av 20 millioner kroner. Dette tilsvarer 11 prosent av eksporten av fersk torsk målt i volum, melder Sjømatrådet.

Bildet viser en av torskeoppdretteren Odes lokaliteter. Foto: Ode

Verdifall for fryst torsk

 • Det ble eksportert 3289 tonn fryst torsk i juli.
 • Verdien er på 206 millioner kroner, et fall på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Volumet falt med 27 prosent.

Sjømatrådet melder at eksporten av fryst torsk fortsetter å vokse i Storbritannia, der oppgangen var på seks prosent i volum. Så langt har det blitt eksportert 10.000 tonn fryst torsk til Storbritannia.

Verdiøkning for klippfisken

 • Det ble eksportert 4839 tonn klippfisk.
 • Verdien er på 387 millioner kroner, opp ni prosent fra samme måned i fjor.
 • Volumet falt med ni prosent.

Saltfiskfall

 • Norge eksporterte 999 tonn saltfisk i juli.
 • Verdien var på 73 millioner kroner, et fall på seks prosent sammenlignet med juli i fjor.
 • Volumet falt med 16 prosent.

Verdiøkning for tørrfisk

 • Det ble eksportert 109 tonn tørrfisk.
 • Verdien var på 30 millioner kroner, opp 31 prosent fra året før.
 • Volumet falt med 16 prosent.
Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i juli, ifølge Sjømatrådet. Foto: Sjømatrådet

Utfordrende nordsjøsildfiske

 • Norge eksporterte 8150 tonn sild i juli.
 • Verdien landet på 153 millioner kroner, et fall på 5 prosent sammenlignet med juli i fjor.
 • Volumfallet er på 34 prosent.

Sjømatrådet viser til at juli preges av et utfordrende nordsjøsildefiske med betydelig lavere fangster.

– Så lang i år er det landet 56 000 tonn, mot 95 000 tonn i samme periode i fjor. Det har ikke vært eksportert så lite sild i juli siden 1990, melder Sjømatrådet.

Ifølge Sjømatrådet ligger prisnivået på sildeproduktene godt over samme periode i fjor, men har stagnert sammenlignet med foregående måneder.

– Samtidig er prisene på både nordsjøsild og norsk vårgytende sild betydelig høyere på første hånd.

Så langt i år ligger snittprisen på nordsjøsild fra fisker på 8,90 kroner, mot 6,37 kroner i fjor. Det er en økning på 40 prosent. For norsk vårgytende sild er snittprisen fra fisker 7,89 kroner, mot 6,98 kroner i fjor. Det er en økning på 13 prosent.

Sjømatrådet viser til at juli preges av et utfordrende nordsjøsildefiske med betydelig lavere fangster. Foto: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet

Lavsesong for makrell

 • Norge eksporterte 6 716 tonn makrell til en verdi av 151 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 1 million kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 15 prosent

– Juli er lavsesong for eksport av makrell fra Norge, og juli er siste måned før makrell fra årets makrellsesong sendes ut til markedene, skriver Sjømatrådet.

Også for makrell ligger prisene godt over samme periode i fjor, og for juli måned var snittprisen på 22,45 kroner per kilo. Dette er den høyeste snittprisen som er oppnådd for norsk makrell i en enkeltmåned. Samtidig er prisene på makrell til fisker også høyere enn i fjor. Så lang i år er snittprisen her på 15,33 kroner per kilo, mens den i samme periode i fjor var på 14,53 kroner. Det er en økning på 5,5 prosent.

Økte eksportvolumer for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 247 tonn kongekrabbe til en verdi av 111 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 51 millioner kroner, eller 86 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 127 prosent

Ifølge Sjømatrådet er økningen i eksporten av rød kongekrabbe er drevet av et godt fiske i juli med økte landinger, samt at det sammenlignet med i fjor er en økt eksport av levende rød kongekrabbe til Asia og USA.

Norge eksporterte 247 tonn kongekrabbe til en verdi av 111 millioner kroner i juli Foto: Fiskeridirektoratet/Sjøtjenesten

– Eksporten av levende kongekrabbe økte med 124 tonn, en økning på 131 prosent. Målt i verdi økte denne eksporten med 103 prosent, eller 49 millioner kroner, skriver Sjømatrådet.

På samme tid i fjor var det store utfordringer i eksporten av levende rød kongekrabbe til Asia grunnet stengt luftrom over Russland. Men eksporttallene for juli i år viser at eksporten nå er på nivå med rekordåret 2021.

– Samtlige asiatiske markeder øker sammenliknet med juli i fjor, men det var Hongkong SAR som hadde størst verdivekst denne måneden. Der var økningen på 27 millioner kroner til 35 millioner kroner, eller 326 prosent. Eksportvolumet endte på 87 tonn, som er 296 prosent over juli i fjor, uttaler sjømatanalytiker Josefine Voraa.

Nedgang snøkrabbeeksport

 • Norge eksporterte 111 tonn snøkrabbe til en verdi av 12 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 20 millioner kroner, eller 63 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 51 prosent

Sterkt volumfall i rekeeksporten

 • Norge eksporterte 902 tonn reker til en verdi av 70 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 40 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 62 prosent

Verdifallet på reker i juli skyldes ifølge Sjømatrådet en eksportnedgang av fryste industrireker til Island. I fjor gikk det 1143 tonn industrireker, mot ingenting i juli i år.