Finn-Arne Egeness fra Ålesund er Nordeas ekspert på hvitfiksmarkedet. Han var en av dem som snakket om priser på Sjømatdagene på Hell denne uka.

– Det er fortsatt god etterspørsel av torsk. Vi tror at den viktigste forklaringen er den stadige produktutviklingen av torsk, sa han under sitt foredrag.

Han viste til at det på 1990-tallet i praksis kun var to produkter som sto for all norsk torskeeksport: Fryst filet og klippfisk.

– De siste årene, etter rekordkvoten i 2013, har vi sett en betydelig produktutvikling i torsk, noe vi tror har vært med å løfte eksportverdien betraktelig, sa han.