Bjørgo har jobbet for Sjømatrådet både i Sverige og Kina, og han tror ikke han hadde vært egnet til sin