39 prosent av eksportverdien av fersk torsk i november var oppdrettstorsk, melder sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Tirsdag publiserte Norges Sjømatråd eksporttallene for november. Der kommer det frem at svak norsk krone igjen er med å heve verdien av norsk eksportert sjømat, samtidig som det settes flere pelagiske rekorder.

Lavere landinger

– Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum. Med en eksport på 960 tonn i november økte volumet hele 93 prosent sammenlignet med i fjor, uttaler Brækkan.

Eksportverdien var på 56 millioner kroner. Av villfanget fersk hel torsk ble det eksportert 1300 tonn til en verdi av 66 millioner kroner, noe som er en nedgang på 38 prosent i volum og 39 prosent i verdi.

– Nedgangen i eksportvolum for fersk torsk er i stor grad en konsekvens av at landingene i november har vært langt lavere enn i fjor, understreker Brækkan.

Spania var som vanlig det største destinasjonslandet for oppdrettstorsken, med 350 tonn, og 37 prosent av totalt eksportvolum av oppdrettstorsk i november. For villfanget torsk var transittlandet Danmark det største destinasjonslandet, med 76 prosent av totalt eksportvolum i november.

Nedgang

Ifølge Sjømatrådet eksporterte Norge 2420 tonn fersk torsk til en verdi av 141 millioner kroner i november. Verdien falt med 36 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med november i fjor. Volumet falt med 18 prosent.

– Den store nedgangen i eksportverdien av fersk torsk skyldes delvis at det kun ble eksportert 156 tonn fersk filet i november i år, noe som er en nedgang på 188 tonn, eller 55 prosent, sammenlignet med november i fjor, melder Sjømatrådet.

Samme måned eksporterte Norge 5150 tonn fryst torsk til en verdi av 269 millioner kroner. Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med november i fjor. Det er en vekst i volum på 28 prosent