– Det er en skam at Norge øker makrellkvoten med å ta en andel på 35 prosent av total kvote mot 22,5