Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringspartienes håndtering av lakseskatten står til stryk. Selv om regjeringen torsdag ble enig med Venstre og Pasientfokus om et skatteforlik, burde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sørget for et langt bredere politisk grunnlag. Det er helt utrolig hvordan regjeringen har klart å rote i denne saken.

De siste ukene har skattesaken vært til behandling i Stortinget, og det var den tidligere lakseskatt-motstanderen Geir Pollestad (Sp) som fikk oppdraget med å lande et bredest mulig forlik. Det har han ikke lyktes med. Det er dessverre ingen overraskelse når en ser hvordan regjeringen har oppført seg.

Alle partiene på Stortinget er interessert i mer penger fra lakseoppdretterne. Den norske stat trenger økte inntekter, og dersom ikke de rikeste skal skattlegges tøffere – hvem skal i så fall måtte betale for velferdsstaten vår? Derfor var Venstre, KrF og Høyre like interessert i noen ekstra laksemilliarder som regjeringen. Dette burde vært det ideelle utgangspunktet for et bredt forlik. Likevel lyktes ikke Pollestad å lande en bred avtale.

Problemet er at den politiske prosessen har vært elendig fra dag én. Regjeringen gikk knallhardt ut mot både næring og opposisjon, og har ikke vært villig til å lytte til noen av dem. Høringsprosessen var en ren skinnprosess, og regjeringen har samtidig operert med diffuse økonomisk beregninger.

I forhandlingene med opposisjonen har regjeringen vært villig til å redusere skatten fra 35 prosent. Forliket endte til slutt på 25 prosent overskuddsskatt, redusert formuesskatt og mer til Havbruksfondet. Etter vår mening er forliket til å leve med, men likevel for spinkelt politisk. I en så viktig sak burde regjeringen hatt flere politiske partier med på laget.

Det var likevel viktig å få med Venstre på laget, siden de fort kan bli med i en ny borgerlig regjering etter 2025. Et flertall kun basert på SV og Rødt ville vært usikkert. Det kunne ført til at næringen, i håp om at skatten skulle skrotes i 2025, ville utsatt alle investeringer i to år. Et slikt resultat kunne ført til at flere leverandør- og utstyrsbedrifter ville gått konkurs.

Nå vet imidlertid næringen hva den skal forholde seg til fremover. Forhåpentlig vil det føre til at hverdagen normaliseres og oppdrettsnæringen igjen våger å investere i fremtiden. Er regjeringen heldig, unngår vi også et konkursras langs kysten. Forhåpentlig har de også lært at så dårlig politisk håndverk sjelden lønner seg.