Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Den pågående og mye omtalte aksjonen i fiskerinæringen er både godt og dårlig nytt. Dårlig nytt fordi slike saker setter en hel næring i et dårlig lys. Men det er godt nytt at myndighetene slår ned på ulovligheter som hverken fiskerne eller industrien er tjent med.

Denne uken pågrep politiet tre personer og tok ut siktelse mot fire selskaper i Troms og Finnmark og Møre og Romsdal med bistand fra Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim. Siktelsene dreier seg om brudd på fiskerilovgivningen ved ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

Bakgrunnen for aksjonen skal være at Fiskeridirektoratet tror rederier og fiskebruk har samarbeidet om å feilrapportere fisk.

Mistanken går på om det finnes et samarbeid mellom mottak og sjøsiden. Et slikt samarbeid kan være at det blir levert en annen type fisk og et annet kvantum enn det som føres på sluttseddel.

At levert kvantum er høyere enn seddel viser, er kjent som «storhundra». Båt og landside samarbeider om hva som skal stå på sluttseddel.

Det dreier seg altså ikke bare om økonomisk kriminalitet, men også om miljøkriminalitet ettersom kvoteuttaket ikke stemmer med mengde levert fisk. Det er også svært konkurransevridende mot de som driver skikkelig.

Denne type saker er vanskelig å bevise og etterforske. Og etterforskningen tar tid. Det har tidligere aksjoner mot fiskebruk vist. Et eksempel er razziaen hos Hermann Export i 2020. Tre år etter er saken fortsatt under etterforskning.

Denne gangen har myndighetene brukt lang tid på å bygge kompetanse for å forstå sjømatnæringen, både verdikjeden og hvordan de useriøse driver sitt juks, ifølge underdirektør i Skatteetaten, Trond Båtnes. La oss inderlig håpe disse sakene får en annen slutt enn tidligere aksjoner.

I et forsøk på å få kontroll inntil fisken leveres, jobber Fiskeridirektoratet for å få på plass sporing og rapportering i hele fiskeflåten. Det spørs om det ikke bør settes mer ressurser til å kontrollere landsiden også, ettersom det er svært begrenset hva 32 kontrollører i Fiskeridirektoratet rekker over.