Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Vi har gått inn i et nytt år og det er tid for oppsummering av året som gikk. For sjømatnæringen er det på sin plass å ta en sjekk på de fiskeripolitiske landingene gjennom fjoråret. Hva har ministeren kommet i havn med, og hva har han måttet sende fra seg inn i det nye året?

Den aller største saken for næringen, kvotemeldingen, er ennå ikke i havn. Det til tross for at Skjæran i desember i fjor i 2021 lovet at innen 2022 var omme, skulle han levere. Men da vi kom til oktober i fjor, forklarte fiskeriministeren at han nok hadde vært i for god julestemning da han ga løfter om landingstidspunkt. Siste lovnad fra ministeren er at den kommer tidlig på nyåret.

Vi får vi håpe han mener på nyåret 2023.

Rett før jul sendte Skjæran fordeling av strukturgevinster på høring, for andre gang. For en næring som er avhengig av fiskeripolitiske beslutninger, er det krevende å leve så lenge i uvisse om viktige rammebetingelser. Kvotemeldingen er den viktigste saken ministeren har på vent. Mange har posisjonert seg i forhold til den opprinnelige kvotemeldingen, men opplever at det de har forholdt seg til, nå er høyst usikkert.

Lenger til havs har deltakere i snøkrabbefiske lenge etterlyst en avklaring på om fisket skal lukkes eller ikke. De venter fortsatt på en avklaring.

Så har vi pingerpåbudet. Innført i 2021. Ennå har ikke departementet avgjort om påbudet skal kontrolleres og håndheves av myndighetene eller ikke. Men ministeren har også landet også noen saker i løpet av fjoråret. Sporing og rapportering ble innført i fjor sommer, men for flåten under 11 meter ble han tvunget til å sette saken på vent.

Forslaget om havdeling og større fartøys muligheter til å fiske kystnært i konkurranse med den minste flåten, har også skapt reaksjoner. Kritikken går både på at saken er for dårlig utredet og høringsfristen for kort. Flåten har ventet lenge på at det skulle komme en høring om dette, men når den først kom, mente næringen at ministeren måtte vente litt med å iverksette forslaget. Rett før jul kom beskjeden om utsatt høringsfrist til 31.1.23.

Mange av sakene Skjæran har på vent, kan nok være for dårlig utredet. Det er likevel viktig å ha i bakhodet at å hevde en sak ikke er godt nok utredet, eller ikke forsket nok på, også kan bety noe annet.

Det kan være en måte å si at man er uenig i innføringen, uten å ville si det direkte. Vi ønsker ministeren lykke til med å lande kvotemeldingen i løpet av året, den viktigste fiskeripolitiske landingen.