Norsk hvitfisk utfordres av inflasjon og prisvekst. Usikre markeder kombinert med en galopperende torskepris kan slå tilbake på norske aktører som et hard slag fra fiskesporden. Prisene kan rett og slett føre til at forbrukerne velger bort norsk fisk. Europeiske fiskespisere ser allerede mot billigprodukter som alaska pollock og tilapia. Laksen derimot, står i en unik posisjon uten konkurranse fra andre sorter.

Onsdag arrangerte Fiskeribladets webinar Sjømatpulsen om utviklingen i markedet. Både Sjømatrådets utsending i London, Victoria Braathen, fiskeeksportør Morten Hyldborg Jensen og forbruksforsker Runar Døving er mer bekymret for torsken enn laksen. For konkurransen i hvitfiskmarkedet er mye tøffere enn i rødfisk-segmentet.

Laksen spises mye rå, er hovedingrediens i sushi og har bygget seg om som en helt unik matvare, slik at etterspørselen er nokså konstant. Det er også en fisk yngre forbrukere foretrekker, og den brukes tradisjonelt mer i hjemmeforbruk. Om lakseprisen er 60 eller 110 kroner, har det derfor mindre å si for totalforbruket.

Verre er det for norsk hvitfisk som torsk og hyse. Prisene øker, og i Storbritannia får det konsekvenser for blant annet valgene Fish & Chips-bransjen gjør. Aktørene reduserer mengde fisk i produktene, og har begynt å se mot billigere erstatninger. Med kvotekutt på torsken neste år på 20 prosent, kan prisen skyte ytterligere til værs. Det vil slå enda mer negativt ut.

Jensen og Braathen var også opptatt av var manglende miljømerking på torsken. MSC-sertifikatet betyr langt mer for europeiske innkjøpere enn det vi nordmenn forstår, og kombinerer vi dette med økt pris, blir ikke bildet noe bedre. Situasjonen blir dermed fort at torsken går fra å være et hverdagsprodukt til å bli luksusmat.

Samtidig innser alle de tre webinar-deltagerne at mer markedsføring er veien å gå for hvitfisken dersom den ikke skal tape kampen om forbrukerne. Runar Døving utfordret bransjen, og mente prisbildet ikke er et problem dersom næringen legger mer penger i markedsføringspotten. Døving har trolig helt rett. Øker næringen innsatsen, er ikke høye priser et problem.