Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I forrige uke ble det kjent at regjeringen vil åpne opp for mer gruvedrift på havbunnen i Norskehavet, til tross for at både miljø- og havforskerne fraråder en slik satsing.

Vi forstår regjeringens ønske om å finne nye næringer å satse på, men undrer oss samtidig over denne iveren etter å komme i gang med slik aktivitet før vi har på plass en grundig nok konsekvensutredning.