Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen har bestemt seg for å lempe på kravene til bærekraft og miljø ved utbygging av de to nye havvindprosjektene i norske farvann. Også kravet til positive lokale ringvirkninger endres for å få fortgang på utbyggingen. Vedtaket er oppsiktsvekkende, og kan få svært store negative konsekvenser for fiskerinæringen på sjøen og leverandørindustrien på land. Regjeringen gjør nærmest alt for å fortgang på prestisjeprosjektene.

For noen uker siden ble det kjent at regjeringen ønsker mer hemmelighold rundt tildelingen av konsesjoner ved de norske havvindprosjektene. I forrige uke ble det så klart at energiminister Terje Aasland (Ap) firer på to av de viktigste kriteriene ved tildeling av konsesjoner: Lokale ringvirkninger og miljø.

Begrunnelsen er at regjeringen ønsker å unngå forsinkelser for havvindprosjektene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I praksis betyr det at regjeringen ikke vil ta seg tid til å kontakte Esa (Eftas overvåkningsorgan) for å avklare hensynet til miljø, lokale ringvirkninger og sameksistens. Både fiskerne og flere politiske partier reagerer på vedtaket. Det forstår vi godt, og mener flere enn fiskerne bør våkne opp nå.

Når regjeringen fjerner begrepet «lokal ringvirkninger» til bare «gode ringvirkninger», betyr det at leverandørindustrien på kysten risikerer å gå glipp av viktige fremtidige oppdrag. Når vi samtidig vet at flere bedrifter og regioner har rigget seg for å få innpass i de planlagte havvind-utbyggingene, så er nedtoningen av den lokale rollen dramatisk. Hva får det lokale næringslivet nå ut av satsingen?

At bærekraft-kravet samtidig nedjusteres, er illevarslende, og er nok et skudd for baugen for både miljøet og fiskerinæringen. Fiskerne har lenge manet til samarbeid og sameksistens, men med dette grepet blir de nok en gang overkjørt. At utbyggingen ikke lenger vil skal skje skånsomt i takt med bærekraft-kriteriene, er et sterkt signal til fiskerne.

Å argumentere med at prosessene blir forsinket med fortsatt krav om bærekraft og miljø, er rett og slett svært uklokt. Nå skal altså regjeringen presse igjennom gigantutbygginger med millioner av kroner i statlige subsidier i norske farvann ved at miljøet nok en gang ofres. Dette er så korttenkt at det nærmest ikke er til å fatte.