Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Ledelsen i Fiskeridirektorat har gitt de ansatte nærmest munnkurv rundt en intern strid om en arbeidsavtale for fiskerikontrollørene. Uten en slik avtale er det etter det Fiskeribladet forstår vanskelig å drive kontroller utenom ordinær arbeidstid. Å pålegge ansatte munnkurv når det gjelder kontroll av fellesskapets milliardverdier er uholdbart og burde ikke forekomme i en offentlig etat. Det kan også være i strid med Grunnloven. Denne type ledelse kan skape en fryktkultur ingen er tjent med.

Fiskeribladet omtaler arbeidskonflikten i direktoratet, men ingen våger å uttale seg om den. Striden skal ha ført til at svært få inspektører har jobbet overtid. Uten en avtale med inspektørene er det arbeidsmiljøloven som gjelder, og da kan ikke overtid overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Samtidig kjenner vi til at det kun skal være er en håndfull inspektører som er tilgjengelig for inspeksjoner.

Da Fiskeribladet talte opp antall fullkontroller før mandag viste det at direktoratet kun har gjennomført 90, mot 131 kontroller hittil i fjor. Dette skjer samtidig med at kystflåten har fisket 5000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Om reduksjonen i antall kontroller skyldes konflikten opplyser ikke direktoratet om, men det er vel ikke unaturlig antakelse.

Dersom interne stridigheter rundt arbeidstid og avtaler fører til færre kontroller er dette definitivt en sak for offentligheten. Villfisknæringen omsetter for milliarder av kroner, og det er dessverre et faktum at både akørerer i industri og flåte i årevis har operert på kant med loven. Nettopp derfor er kontroller viktig. Det er derfor uholdbart at de ansatte ikke kan uttale seg om forhold som får betydning for nasjonens inntekter.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at mangelfull ytringsfrihet er et stort og alvorlig problem i norsk arbeidsliv. Utgangspunktet i Arbeidsmiljøloven er at «Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten». Derfor mener Bernt at pålagt taushetsplikt kan være i strid med Grunnloven.

– Den farlige konsekvensen er da at det legges lokk på samfunnskritisk informasjon, legger advokat og tidligere forsker, Birthe Eriksen til. Det er nettopp det som nå er i ferd med å skje.

Fiskeridirektør Frank Bakke Jensen slapp unna alle offentlige søkerlister da han søkte jobben som toppsjef. Dette ble kritisert av Sivilombudsmannen. Det er ikke noen løsning for noen at han tar med seg denne form for hemmelighold inn i driften av direktoratet. Det er i samfunnets interesse å vite om direktoratet oppfyller sine arbeidsoppgaver, eller om de stopper opp på grunn konflikter internt.