Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Den siste tidens avsløringer om sykdom og død fisk i oppdrettsnæringen er trist for alle som er opptatt av bransjens ve og vel. Spørsmålet er om dette er enkelttilfeller, eller et symptom på et større problem. Nå er det på tide med flere og tydeligere vekstkriterium, som inkluderer mer enn lus. Det er trolig det eneste som vil gi varig endring.

NRK og IntraFish har de siste ukene skrevet mye om død og syk fisk, som etter Mattilsynets mening blant annet skulle selges som prima vare i markedet. Samtidig er det en rekke historier om gjelledød, fisk som er blitt klemt i hjel og annen fisk som er blitt så dårlig bløgget at den knapt har vært avlivet når den er blitt slaktet.

Oppdrettsselskapene Mowi og Lerøy Seafood, som nå får søkelyset rettet mot seg, gikk for noen få uker siden ut mot de uanmeldte tilsynene til Mattilsynet. De ønsket beskjed i forkant av et besøk. Sett i lys av det som er blitt kjent nå, er kontroll-kritikken på grensen til det tragikomiske.

Avsløringene i laksebransjen viser med all tydelighet at kontroller er helt nødvendig. Trolig må det også bli flere av dem. Dette er også noe bransjen selv bør ønske, siden kontroller vil få de fleste til å skjerpe seg. Bransjen tåler nemlig ikke flere slike skrekkhistorier om dårlig fisk.

Laksebransjen har i alle år slitt med høy dødelighet, og uansett hva de har sagt eller gjort, har dødsprosenten ligget rundt 30 prosent. Det vil si at en av tre fisk har dødd før den er slaktet. Dette viser dessverre at de siste episodene ikke er enkeltstående tilfeller.

Vi forstår at sykdom og død oppstår når en driver med biologisk produksjon, og problemene er sikkert store også i andre deler av matproduksjonen. Men all matproduksjon er avhengig av et godt rykte, og forbrukerne må stole på at de spiser frisk fisk. Når opinionen setter spørsmål ved om norsk laks er trygg, har næringen et problem.

Under forrige ukes NRK Debatten virket det dessverre ikke som om næringens utskremte har forstått dette alvoret. Bransjen trenger tydelige og ærlige stemmer, og næringen må lære seg å beklage og innrømmer egne feil og utfordringer. Det nytter heller ikke lenger å tro at problemene skal blåse over.

Derfor er det på tide at dødelighet, utslipp og sykdom også må telle når vekst skal gis. Dette håper vi også næringen selv innser. Nå har bransjen mulighet til å ta foreslå at det innføres mer offensive vekstgrep, som på sikt vil gi positive resultater for både fisken og lommebøkene.