Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Like sikkert som at våren kommer, er det at turistfiskerne begynner å dukke opp. Sesongen forlenges i begge ender, og kan vare opptil et halvt år. Og like sikkert som at turistfiskerne kommer, starter debatten om hvor mye fisk de egentlig tar opp av havet, og om ikke denne fisken også bør rapporteres og føres inn i bestandsforskningen.

Havforskningsinstituttet kom nylig med en rapport som viser at turist- og fritidsfiskere i Hordaland utgjør et større innhogg i bestanden enn kystfiskerne i fylket. I Hordaland landet fritidsfiskere i fjor anslagsvis 73 tonn torsk og 154 tonn sei.

Ifølge forskerne landet fritidsfiskere i Troms 2160 tonn torsk, 104 tonn sei.

Når sommeren kommer, gjelder det å bemanne grensestasjonene for å få tatt noen av turistene som er på vei ut av landet fulladet med vakuumpakkede fileter og rygger. Gjerne flere hundre kilo mer enn de har lov til å ta med seg. Bøtene regnes som lave og betales stort sett på stedet.

Norge er et av de mest liberale landene når det gjelder fritidsfisketurisme. De seriøse i næringen ønsker et strengere regelverk velkomment, men her henger myndighetene langt etter.

Yrkesfiskere må rapportere all fisk de lander. Det er viktig for å ha kontroll med ressursene. Det er også innført en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter, og det er kun lov til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Det er lov å ta med 18 kilo fisk ut av landet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Likevel dukker det hvert år opp historier om at det er lett å sno seg unna.

Fiskerimyndighetene har jobbet lenge for å få på plass et rapporteringssystem som fungerer for den minste flåten, og er ennå ikke i mål. Derfor er det grunn til å tro at turistfiskerne får holde på i enda noen år, før det skjer forbedringer.

Uttaket fritids- og turistfiskere står for, må med i bestandsberegningen. Her vil det nok være mange mørketall og vanskelig å få oversikt, men jo før man begynner, jo bedre. Så får ordningene med innrapportering også fra denne gruppen, heller forbedres underveis.