Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Torsken og hysa har fått tilbake miljømerket MSC (Marine Stewardship Council), noe som er svært godt nytt for en samlet villfisknæring. Selv om vi her hjemme i Norge ikke er blant dem som er mest opptatt av denne formen for produktmerking, vet vi at europeiske forbrukere og ikke minst innkjøpere, kan ta avgjørende valg basert på miljømerker. Nettopp derfor var det viktig at norsk hvitfisk fikk tilbake MSC-merket.

Det er over to år siden disse to artene mistet miljømerket, og hovedankepunktet mot torsken og hysa var innblanding av kysttorsk. Arten var og er truet. Siden har det vært jobbet intenst fra hele fiskerinæringen for å få tilbake merket.

Det er mange som stiller spørsmål til denne formen for merking, og ikke minst er det kritiske røster til at det i praksis er miljøbevegelsen som velger ut de artene som kvalifiserer til miljømerkingen. MSC er nemlig grunnlagt av miljøbevegelsen WWF. Samtidig er avgjørelsene tatt på bakgrunn av forskernes definering av artenes bestandssituasjon. Truede arter får naturligvis ikke slik merking.

Derfor opplever vi at for eksempel både makrell og det kystnære torskefisket har falt utenfor merkingen. Makrellen fordi de ulike nasjonene rundt Nord-Atlanteren ikke klarer å bli enige om kvoteavtaler og at det dermed fiskes mer enn forskeranbefalingene. Dette truer bestanden. Det kystnære torskefiske ble rammet fordi disse artene ble fisket sammen med kysttorsken, som er rødmerket og truet.

Norge yrkesutøvere kan like miljømerkingen eller ei, men det betyr mindre når flere og flere forbrukere tar valg ut fra slike vurderinger. Vi vet at europeiske forbrukere er mer opptatt av bærekraft og sporing, noe som er forståelig når vi vet hvordan mye av verdens matproduksjon foregår.

Det er få andre land som generelt driver mer bærekraftig matproduksjon enn Norge. Vi er med andre ord godt vant, og kan stole på at maten vi spiser er både sunn og bærekraftig. Det opplever nødvendigvis ikke alle andre rundt om i verden. Dermed har flere og flere forbrukere behov for å vite opphavet og miljøsituasjonen for maten de spiser.

I en tid med reduserte kvoter og tøffere tider, er det gledelig at potensielle markedshindringer som manglende MSC-merking, nå er fjernet før vinterens torskesesong. Vi gjentar derfor mer enn gjerne Nordic Group-topp Morten Hyldborg Jensens utsagn: «Om ikke norske torsk kan bli miljøsertifisert, hvilken annen art kan da bli sertifisert?»