Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Forskningsinstitusjonen Nofima skal starte forskningsfiske etter snøkrabbe rundt Svalbard, og målet, ifølge forskerne, er å kunne dra i gang ny næringsvirksomhet i området. Det de imidlertid ikke sier, er at en slik aktivitet har storpolitiske dimensjoner. Det er avgjørende for Norge å ha aktivitet på Svalbard, og dermed kan snøkrabbefiske være viktig for å sikre Norges fremtidige posisjon i regionen.

Kulldriften, gjennom Store Norske Spitsbergen Kulkompani, har historisk vært en viktig bærebjelke for Svalbard. På grunn av en krevende markedssituasjon for kull har imidlertid kulldriften gradvis blitt trappet ned. I 2018 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å avvikle driften og starte opprydding. Nå jaktes det på ny næringsvirksomhet.

Opprettholdelsen av det norske samfunnet er et sentralt mål i norsk svalbardpolitikk, og ifølge myndighetene oppnås dette ved at Longyearbyen er et moderne og attraktivt samfunn for familier. Gode rammebetingelser, sysselsetting og næringsvirksomhet er dermed helt avgjørende for å sikre videre aktivitet og bosetning i området.

I dette perspektivet kan det være avgjørende å lykkes med snøkrabbeprosjektet. Nofima starter etter forsøksfiske i disse dager, og det er satt av ti dager. Forhåpentlig vil dette kunne ende i aktivitet som kommer hele Longyearbyen til gode. Snøkrabben kan på sikt skape både økt aktivitet og sysselsetting lokalt. Selv om det foreløpig ikke er snakk om et kommersielt fiske, kan det bety leveranser til både reiseliv og restauranter.

Det er samtidig viktig å huske at snøkrabbefisket har et nokså frynsete rykte. Aktiviteten har rett og slett vært preg av cowboylignende tilstander. Vi kjenner til en rekke ulykker, svak økonomisk drift og andre utfordringer for bransjen. Det er derfor et stykke igjen før aktiviteten drives forsvarlig. Derfor er det fornuftig å lukke dette fisket, slik at aktørene får klare rammevilkår og dermed kan profesjonaliseres.

Med det bakteppet kan prøvefiske ved Svalbard være positivt for næringen. Samtidig er det bra at aktiviteten sikrer både næringsvirksomhet og sysselsetting på øygruppen. Det igjen viser at sjømatnæringen blir viktigere og viktigere i det storpolitiske spillet. Forsøksfiske er med andre ord vinn-vinn for både krabbenæringen, Longyearbyen og norsk tilstedeværelse på Svalbard.