Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringens ambisiøse elektrifiseringsplaner av Melkøya i Finnmark kan komme til å bety kroken på døren for en rekke fiskeindustribedrifter i Nord-Norge. Konsekvensene av symbolprosjektet blir trolig sørnorske priser på strømmen, noe som vil være dramatisk for hvitfiskbedriftene som fra før av sliter økonomisk. Det er underlig at dagens regjering ikke ser hvordan dette prosjektet vil ramme mange små fiskerisamfunn.

Regjeringen gikk tirsdag inn for elektrifisering av Melkøya-anlegget innen 2030 og beskriver dette som «det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering». Saken er imidlertid svært betent politisk.

Elektrifisering av anlegget vil kreve enorme mengder strøm. Til avisen Nordlys sier kraftanalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight at nordlendingene må forvente betydelig høyere strømpriser, trolig strømpriser på sørnorske nivå.

Kritikere mener elektrifiseringen vil ta hele kraftoverskuddet i Nord-Norge, og føre til at andre potensielle industriprosjekter i landsdelen trues. Lederne i de største fiskeribedriftene i nord deler denne frykten. Felles for deres synspunkt er at de mener dette er symbolpolitikk, som er helt ødeleggende for landsdelen totalt sett.

Toppsjef i Nergård-konsernet, Tommy Torvanger går så langt som å si at elektrifisering av Melkøya er den største trusselen mot landindustrien i Nord-Norge. – En viktig pilar for fiskeindustrien er automatisering, og det krever strøm. Det går ikke om Melkøya og kraftprosjektet som er tenkt skjer, uttaler Torvanger. Bekymringen deles av Insula-direktør Sigvald Rist og Lerøy Seafood-topp Stig Nilsen.

Etter vår mening virker dette elektrifiseringsprosjektet overilt. Det er ikke ofte vi er enig med Frp-lederens politiske utspill, men denne uken deler vi Sylvi Listhaugs synspunkt om at dette er kun symbolpolitikk og har ingenting å si for det globale utslippet. På toppen av det hele vil dette få dramatiske konsekvenser for norsk fiskerinæring.

Norske politikere har i lang tid gitt uttrykk for at vi må få bedre næringspolitikk og rammevilkår for fiskeindustrien, uten at mye skjer. Industrien har i alle år slitt økonomisk, og økte strømpriser er det siste de trenger. Norsk sjømatindustri vil dermed nok en gang ta kostnadene for regjeringens økonomiske politikk. Det er det til slutt de små lokalsamfunnene på kysten som må betale regningen for.