Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen varsler at norsk havbruksnæring må vente minst ett år på en ny stortingsmelding. I praksis vil det si at Støre-regjeringen knapt har foretatt seg noen i havbrukspolitikken på en hel stortingsperiode. Det er smått utrolig at de har klart å kaste bort fire år på ingenting. Det er uansvarlig for en næring som skriker etter muligheter for vekst og utvikling.

Norsk havbruksnæring er etter hvert blitt bærebjelken i sjømatnæringen, og bransjen sysselsetter både flere enn villfisknæringen og står for 70 prosent av eksporten på 172 milliarder kroner. I mange år har politikerne snakket om at sjømatbransjen skal femdobles innen 2050, og da må havbruk videreutvikles. Derfor er næringen også blitt fremhevet i all verdens festtaler om hvor viktig den vil være i Fremtids-Norge.

Da den forrige regjeringen forlot kontorene i Oslo høsten 2021, hadde daværende fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) akkurat lansert såkalte miljøkonsesjoner for lukket oppdrett i kystnære farvann. Målet var bærekraftig vekst langs kysten. Han mente lukkede løsninger ville tvinge seg frem, og at det derfor var på tide å utvikle et slikt vekstregime.

Da Bjørnar Skjæran (Ap) flyttet inn i Nærings- og fiskeridepartementet, stoppet imidlertid alt opp. Siden har det vært null utvikling, utover at Havbruksutvalget kom med sine konklusjoner i fjor høst. Den skal etter planen ende i en ny stortingsmelding, som nå varsles våren 2025. Om den blir vedtatt før neste stortingsvalg, er høyst usikkert.

Vi har flere ganger kritisert den forrige statsråden, Bjørnar Skjæran for ikke å gjøre noe på sin vakt. Dette er nok et bevis på dette. Nå har Cecilie Myrseth (Ap) knappe halvannet år på å endre det etterlatte inntrykk, men det er ikke vanskelig å fastslå at Arbeiderpartiet har misbrukt en gyllen mulighet til å videreutvikle denne uhyre viktige kystnæringen.

Fasiten er dessverre at miljøkonsesjonene ble stoppet, havbruks til havs grunnstøtte og det eneste som kom var økte skatter og avgifter. Stillstand på fire år er uhorvelig trist for en næring som hadde hatt alle muligheter til vekst hadde de riktige politiske grepene blitt tatt. En slik fargeløs politikk fører ikke til at Ap vinner kysten i 2025.