Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en helhetlig plan for naturkartlegging av norske havvindområder allerede i 2024-budsjettet. Nå vil en rekke natur- og fiskeriorganisasjoner at regjeringen skal bevilge mer penger til arbeidet for å sikre at vindkraft til havs ikke går på bekostning av gyte- og fiskeområder. Dette forventer vi regjeringen følger opp. Det er helt nødvendig å få økt kunnskap om vindmøllenes påvirkning av naturen før utbyggingen starter.

Regjeringen har hastverk med å få i gang vindkraftsatsing til havs, og flere områder i sør pekes ut som mulighetsområder. Samtidig jobbes det med å legge en plan for større deler av havområdene, for å se om det er mulig å satse ytterligere.

Fiskerne har lenge stilt seg kritisk til denne vindkraft-iveren, og nå mener en rekke miljø-, interesseorganisasjoner og havvindutbyggere at regjeringen må sette av betydelige summer i statsbudsjettet for 2024. Kravet fra organisasjonene er følgende:

  • 246 millioner kroner til kartlegging av havbunn, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Dette bør være en del av en langsiktig finansieringsplan som dekker minst en femårsperiode.
  • Midler til forskning om påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger, sameksistens, overvåkningsteknologi, bærekraftige materialer og effekter på hele økosystemnivåer.
  • Sikre systematisk kunnskapsinnhenting fremover. Norge bør hente inspirasjon fra Danmark, som nylig opprettet et havnaturfond med 500 millioner danske kroner til forskning om effekter av havvind på natur og miljø.
  • Fra før har regjeringen bevilget ti millioner kroner for å forske på havvinds innvirkning på fiskebestandene, noe vi lenge har ment kan defineres som «symbolske peanøtter». Ti millioner kroner vil aldri være nok for å sikre nok kunnskap om hvordan fiskebestandene reagere på vindkraft. Nettopp derfor er kravet som nå kommer helt på sin plass.

Vi kan verken spille russisk rulett med fiskebestandene eller naturmangfoldet. En skikkelig kartlegging av sjøbunnen og de marine ressursene må på plass før vindkraft-satsingen starter. Samtidig burde dette egentlig vært unødvendig å kreve. Regjeringen skulle på eget initiativ sikret nødvendige midler til en forsvarlig naturkartlegging.