Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Må kvinnelige ansatte tåle det menn definerer som en spøk, selv om de som blir gjenstand for denne spøken, ikke synes det er morsomt, men krenkende?

Kaiarbeideren Svein Mienna ble raskt et kjent navn etter at to unge, kvinnelige inspektører fra Fiskeridirektoratet anmeldte ham for seksuell trakassering.

Mienna mener han bare forsøkte å være morsom, da han ifølge tiltalen skal ha hintet om at den ene inspektøren burde ta seg en tur om bord en av båtene ved et fiskebruk i Brevikbotn , for å få litt bedre fangst. Han skal også ha bydd inspektør nummer to opp til dans, slik at den kvinnelige inspektøren kunne: (…) «lære meg noe, så kan jeg lære deg noe.»

I forelegget fra politimesteren i Finnmark står det at Mienna opptrådte nedlatende og ubehagelig overfor Fiskeridirektoratets to kvinnelige inspektører, ved gjentatte uttalelser som ble rettet mot dem, eller i påhør av dem i egenskap av at de var yngre kvinner.

Mienna ble dømt i tingretten og anket saken. Den skal prøves for lagmannsretten i august. Hvor grensen går for hva du skal tåle på jobb, er uavklart. Som førstestatsadvokat Hugo Henstein i Troms og Finnmark sier til Fiskeribladet, er det derfor viktig at saken blir prøvd videre i rettsapparatet. Gjerne helt til Høyesterett.

Selv kaller Mienna det for bare tull, og at inspektørene bør finne seg en annen jobb hvis de ikke tåler en fleip.

Å si at det bare var en spøk, er vel den vanligste unnskyldningen når noen har gått for langt i forhold til egen oppførsel. Det er et veldig dårlig argument for å få aksept for krenkelser og sexistiske utsagn. I fiskerinæringen har kvinner lidd under denne ukulturen altfor lenge. Fiskerinæringen, i likhet med mange andre næringer, må rett og slett strammes opp.

I en undersøkelse gjennomført av Safetec for Sjøfartsdirektoratet, svarte 27 prosent av 8400 personer som jobber på fiskefartøy, passasjerskip og lasteskip at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene. At Stortinget har styrket vernet mot seksuell trakassering på jobb i arbeidsmiljøloven, vil forhåpentligvis gjøre det vanskeligere å gjemme seg bak at dette bare var en spøk.

Humor kan være et viktig virkemiddel for å løse opp en stemning i en gruppe, men humor kan også brukes destruktivt, for å krenke andre. Grensen for hva man skal bite i seg og akseptere, er endret. Det må alle parter i samfunnet ta innover seg.