Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Norsk fiskeri- og havbruksnæring har en gigantisk jobb foran seg når de nå skal oppnå kravet om minst 40 prosent kvinner i alle styrer i mellomstore og store selskaper. Det er knapt et eneste sjømatselskap som oppfyller regjeringens nye krav. Næringen trenger å dyrke frem flere unge talenter, og samtidig ta vare på kvinnene som vil gjøre karriere. Dessuten må dagens bedriftseiere våge å se utenfor egen kollegagjeng for å finne styrekandidater.

Mandag denne uken ble det kjent at regjeringen vil bedre likestillingen i styrene til bedrifter som omsetter for mer enn 100 millioner kroner årlig. Kravene vil bli gradvis innført, og vil omfatte store deler av sjømatnæringen. Bransjen har tradisjonelt vært veldig mannsdominert, men har samtidig gått gjennom en endring de siste årene. Endelig har bransjen forstått verdien av at begge kjønn er representert, og at holdningsendringer til kvinner og unge må til skal de bli i næringen.

Fiskeribladet og IntraFish har sjekket kvinneandelen i styrene. I de 11 største fiskeriindustriselskapen er kun syv av 52 styremedlemmer kvinner. Ingen tilfredsstiller nye de kravene. I oppdrettsnæringen tilfredsstiller bare 16 av 83 selskaper kravene. Da har vi ikke analysert situasjonen i flåteleddet, men fordelingen i salgslagene er nok beskrivende nok. Jevnt over står hele næringen til styrk.

At det ikke er nok kvinner å ta av, er etter vår mening bare tull. Det gjelder å lete litt utenfor egen omgangskrets. Dessverre bærer nok mange av styrer preg av mannlig kjennskap, og en har i svært liten grad tenkt nytt. Vi tror det finnes svært mange kvinner å ta av. Dessuten kan det være sunt å hente styrerepresentanter utenfra næringen. Det vil tilføre bransjen noe nytt.

I dag er 60 prosent av studentene kvinner, en fordeling som har holdt seg stabil de siste 20 årene. Det vil altså si at tilfanget av potensielle styremedlemmer er stort, dersom en vurdere utdannelse som et kriterium. Da er det samtidig viktig å sikre at de høyt utdannede kvinnene blir tatt vare på i karriereløpet, slik at de får den erfaringen som er nødvendig for å bekle en styreplass. Her har næringen en jobb å gjøre.

Norsk sjømatnæring bør bruke lovendringen til å tenke nytt, i forhold til både rekruttering og posisjoner i bedriftene. Erfaringen fra 40-prosentreglene i ASA-selskapene er udelt positivt, og har gitt bedriftene tilfang på personer de før ikke visste eksisterte fordi de nettopp måtte lete og tenke nytt. Forhåpentlig vil det samme skjer i sjømatbransjen. Da slipper vi toppledere som leder i Norges Råfisklag uttale at dette blir krevende. Snu tankesettet. Gå utenfor boksen og tenk nytt.