Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Havarikommisjonen er klar med sin rapport etter det tragiske forliset i januar i fjor der tidligere Fiskarlagsleder, Reidar Nilsen og han sønn Remi Andre Nilsen omkom. Rapporten viste til flere forhold om bord som ikke var i henhold til regelverket.

Ifølge rapporten oppfylte ikke båten kravene til stabilitet. Flere andre forhold om bord var heller ikke etter regelverket, og båten skulle ikke ha vært godkjent som sjødyktig. Likevel konkluderer rapporten med at ingen av disse forholdene alene kan forklare forliset. Det skyldtes mest sannsynlig en fatal kombinasjon av en rekke uheldige omstendigheter.

Værforholdene var dårlige. Underveis ble det gjort et uvanlig og uheldig kursvalg. Ulykken oppsto sannsynligvis brått. Så brått at fiskerne trolig ikke rakk å tilkalle hjelp, eller ta i bruk redningsutstyr om bord. Dette er noen av funnene Havarikommisjonens eksperter viser til i sin rapport.

En av grunnene til at ekspertene kunne få så god innsikt i hva som har skjedd, er at båten hadde AIS om bord. Det var også takket være den at ulykken ble oppdaget. En privatperson som fulgte det åpne AIS-systemet, merket seg at noe var galt og sendte en bekymringsmelding til Hovedredningssentralen.

Det er ingen krav om at flåten under 15 meter skal bruke AIS. Likevel velger de fleste i sjarkflåten å bruke det. Det gir omverden en mulighet til å vite hvor fiskerne er. Og denne saken viser hvor viktig det er at AIS-signalene er åpent tilgjengelig for alle. Fiskerne bør derfor ikke skru av AIS-en når de først har fått den montert. For deres egen sikkerhet bør den alltid være på.

Tragiske hendelser med havari og dødsfall setter en støkk i oss alle. Det gir også en påminnelse om at sikkerheten aldri kan tas alvorlig nok og at naturkreftene kan komme brått og med voldsom styrke.

Det viser også at uansett hvor god kontrollen er, kan man ikke utelukke ulykker. Man kan aldri kontrollere seg bort fra faren ved å være på sjøen.

Selv om Havarikommisjonens eksperter kan peke på mangler, er ikke dette tiden for å fordele skyld. Det viktige er å gjøre alt man kan for å minske sjansene for at slike ulykker skjer igjen. Og at sikkerheten alltid har første prioritet.