Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Havarikommisjonen har varslet Sjøfartsdirektoratet om mangler i sikkerheten om bord på snøkrabbebåten «Hunter». Manglene kommer uvanlig tidlig i prosessen, og før rapporten er ferdig. Det skjer fordi forholdene anses som kritiske.

Viktige forhold Havarikommisjonen trekker fram, og som må rettes på, er å sørge for at mannskapet har nødvendige språkkunnskaper, og at arbeidsprosesser sikres når teinene settes ut.

Havarikommisjonen har avdekket at de ansatte om bord på «Hunter» ikke har grunnleggende språklige ferdigheter. Det er reders ansvar å sørge for at alle om bord forstår og kjenner arbeidsprosedyrer og sikkerhetsinstrukser så godt at arbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte.

Det ikke første gang den ufattelig tragiske meldingen «mann over bord» kommer fra en snøkrabbebåt i Barentshavet. Det gjelder både internasjonale og norske båter.

30. januar i år skjedde det igjen. En latvisk fisker i 30-årene ble meldt savnet fra snøkrabbebåten «Hunter». Han er ennå ikke gjort rede for.

Reder Jøran Helde i Havøy Kystfiske, som eier «Hunter», ønsker ikke å kommentere saken før politiet er ferdige med sine undersøkelser.

Snøkrabben lever flere døgns seilingstid fra land, i røff sjø og is. Skjer det en ulykke, tar det lang tid før hjelpen når fram. Enten det er flåten eller kystvakten som bistår i redningsarbeidet. Fisket anses å være svært farlig for mannskapet. Alle fiskere skal ha sikkerhetskurs, men «Sjøfartsdirektoratet kan innvilge fritak til personer som ikke har hatt kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller annet minst tilsvarende sikkerhetskurs.»

Snøkrabbefisket har hatt en sterk vekst de siste årene. Krav til sikkerhet bør følge denne veksten.

Å sikre forsvarlige forhold om bord, er først og fremst rederiet og skipperens ansvar. Men også tilsynsmyndighetene, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet må bære sin del av ansvaret for at det ikke har vært rettet mer søkelys på sikkerheten på denne flåten.