Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Det mangler ikke på store, viktige og tunge fiskeripolitiske saker for tiden. Fiskeriministeren har et ekstra ansvar for å passe på havet, og sørge for at fiskerne får fortsette med å skaffe verdens befolkning sunn mat.

Deretter begynner diskusjonen om hvilke båtlengder og fartøysgrupper som skal få fiske hvor og hvor mye. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har fått mye kritikk for at næringen fremdeles venter på en kvotemelding nummer to. Det er mulig han har en god grunn for at meldingen drar ut, men da burde han ha fortalt om det for lenge siden, i stedet for å komme med vage løfter om tidspunkt, som ikke blir holdt.

Forutsigbarhet er noe alle næringer har behov for og trenger. Når store endringer skal skje, er det godt lederskap å involvere de berørte så tidlig som mulig.

Det er det ikke vanskelig å forstå fiskere som føler seg dårlig behandlet og resignert når tiden går, uten at det kommer noen kvotemelding fra Fiskeridepartementet.

Ikke mange utenfor fiskerinæringen klarer å forestille seg hvordan det er å leve i uvisshet om hva som blir driftsgrunnlaget i nær framtid. Det får innvirkning på muligheten til å utvikle seg, investere, på hvordan driften skal planlegges og om man i det hele tatt har et godt nok driftsgrunnlag til å drive videre.

Konfrontert med uttalelser og frustrasjon fra fiskere, slår Skjæran tilbake og minner om at det tok seks år fra Erna Solberg tiltrådte til det kom ei kvotemelding.

Konsekvensutredningen har tatt tid og Skjæran har som mål å sikre et bredtflertall i Stortinget på den kommende meldingen. Hvis dette er forklaringen på at det tar lengre tid å lande kvotemeldingen enn han selv har forespeilet, burde han si tydeligere ifra om det.

For Skjæran har utvilsomt et poeng når han trekker fram Høyre-regjeringens arbeid med kvotemeldingen. Næringen måtte vente lenger enn de har ventet på Skjæran, og da meldingen kom, ble den vedtatt med et knapt flertall i Stortinget. Det er bra at Skjæran vil forsikre seg om at han legger frem er godt håndverk. Men når han ikke er mer åpen om grunnen til at dette tar tid, gir han kritikerne fritt spillerom.

Og som en liten digresjon: I Høyre-regjeringens kvotemelding var det flere vedtak som skulle utredes i etterkant. Litt det samme som Høyre i dag kritiserer sittende regjering for i forslaget om grunnrenteskatten i laksenæringen.