Nå skal hele norsk fiskerinæring sendes på trakasseringskurs, slik at de kan lære å oppføre seg. Kurset vil ikke bli obligatorisk, men alle organisasjonene oppfordrer yrkesutøverne å delta. Det er ganske ille at en hel yrkesgruppe blir stigmatisert som sextrakasserer, men kanskje er det tøffe virkemiddel som må til for å bringe bransjen inn i nåtiden?

Denne uken ble det kjent at myndighetene har gått sammen med organisasjonene om å utforme en kursplan som skal hindre både sextrakassering og generell trakassering. Fisker Susanne Mortensen mener ordningen bør bli obligatorisk for alle, men verken statsråd Bjørnar Skjæran eller organisasjonen vil gå så langt.

Likestilling- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon er mannen som skal kurse fiskerne, og det mest positive er at det kan virke som om bransjen og organisasjonene endelig har forstått alvoret. Næringen kan ikke stevne frem som om de lever på 1950-tallet.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, sier det på en flott måte når han sammenlikner dette kurset med et ordinært sikkerhetskurs. Han forsto ikke behovet før han tok det, men det gikk et lys opp for han etterpå. Slik tror han et trakasseringskurs også vil oppleves.

Da nyheten ble kjent, flommet kommentarfeltene over av hatske og useriøse kommentarer. Den ene gubben etter den andre ville ha seg frabedt slike tiltak. Derfor er én ting sikkert; det sitter noen gubber på kysten som ikke vil gå kurset, men som absolutt bør gjøre det.

Vi så også i diskusjonen på landsmøtet i Norges Fiskarlag i fjor høst, samt på debatten etterpå, at det er et stort behov for å opplyse næringsaktørene hvordan deres oppførsel og språkbruk kan ramme andre mennesker. Trakassering hører ikke hjemme i noen yrker.

Det siste året har det også skjedd mye positivt. Havets verdiskapere ble etablert og til høsten skal det arrangeres en konferanse om likestilling. Vi håper flere enn de vanlige stemmene stiller. Landets fiskebåtredere bør kjenne sin besøkelsestid.

Vi tror det som har skjedd det siste året, vil bringe næringen fremover, noe som igjen vil skape både en mer lønnsom og trygg bransje. Derfor er det kanskje ingen fallitterklæring at det må holdes dannelseskurs for norsk fiskere.