Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har de siste ukene reist landet rundt og informert om nye prosjekter i den kommende Nasjonale Transportplanen. Samtidig har han vært tydelig på at vedlikehold av dagens veier og bane har høyest prioritet. Dette er fornuftig, og det er også klokt at regjeringen stopper flere av de gigantiske veiprosjektene som er planlagt. Skal Norge overholde klimamålene, nytter det ikke å sprenge bort mer natur i jakten på bedre bilveier.

Fredag kommer den nye transportplanen, NTP 2025-36, og i forkant av dette er det blitt delt ut penger til ulike prosjekter. Sist ut er 1,5 milliarder til fiskerihavnene på Andenes, Røst og Værøy. Dette er investeringer som er helt på sin plass, og svært viktig for å sikre fiskerinæringen gode rammevilkår.

Samtidig har regjeringen vært tydelig på at det aller viktigste i den nye NTP-en er å sikre vedlikehold av dagens infrastruktur. Dermed skrotes gigantprosjekter som Nord-Norgebanen, Hordfast i Vestland og Møreaksen. Med trangere økonomiske tider, er det riktige prioriteringer.

Dette er nemlig svært dyre prosjekter, som også gjør svært store inngrep i naturen. Slik utbygginger er ikke forenelige med Norges overordnede klimapolitikk, der målet blant annet er redusert bilbruk i de store byene samt færre naturinngrep.

Etterslepet på vedlikehold både av bane og vei er i dag gigantisk. For et år siden ble det regnet ut at det er behov for å bruke nærmere 100 milliarder kroner bare for å utbedre landets fylkesveier. I tillegg kommer rundt 30 milliarder i jernbane-etterslep.

For norsk sjømatnæring er utbedring av dårlige veier i distriktene langt viktigere enn om fisken kommer noen minutter raskere fram enkelte steder på kysten. Det er blant annet altfor store forskjeller på riks- og fylkesveiene, ikke minst i våre tre nordligste fylker.

Eksempelvis er det svært viktig å utbedre E6 fra nord til sør, samt hovedveiene mellom vest og øst. Flere krysningsspor på Ofotbanen, utbedringer av de såkalte sjømatveiene i Finnmark, Troms, Nordland, Vestland og Trøndelag er andre prosjekter som trenger statlig finansiering, og som kan bidra til fortsatt verdiskapning og vekst i distriktene.

Når samferdselsminister Nygård legger fram NTP 2025–36 på fredag, forventer vi også at midlene fordeles på en måte som sikrer videreutvikling av næringslivet på kysten. Det er disse næringene Norge skal leve av i framtiden. Da er oppjusteringer av dagens veinett langt viktigere enn store prestisjeprosjekt landet rundt.