Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Målet om et nytt og mer moderne Fiskarlag er endelig nådd. Etter mange års arbeid, vanskelige problemstillinger og harde fronter, har vi nå fått et tredelt Fiskarlag. Laget består av Nord Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt. En modell tidligere generalsekretær i Fiskarlaget Otto Gregussen blant annet har jobbet hardt for i mange år.

Men da Fiskebåt Nord holdt sitt årsmøte i november i år, kom det fram av sakspapirene fra årsmøtet at den samme Gregussen bistår laget med å jobbe for å øke sin innflytelse i Norges Fiskarlag. Klarer de ikke det, kan det være aktuelt å melde seg ut. Et utvalg ledet av Gregussen har konkludert med at «Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer likeverdig innflytelse». Fra sakspapirene gjengitt i Kyst og Fjord, kom det fram at lederen av dette utvalget har vært Otto Gregussen.

Altså samme mannen som inntil i fjor sommer jobbet for å samle Fiskarlaget, som generalsekretær i Fiskarlaget. Gregussen har innside kunnskap om hvor støvelen trykker i organisasjonen. Han kan gi innside- råd om hvordan Fiskebåt bør gå fram for å oppnå det de ønsker. Det er ikke ulovlig, men likevel er det noe som skurrer. Å jobbe for å styrke en organisasjon i organisasjonen, høres ikke ut som rett vei å gå hvis målet er å samle de tre.

For best mulig samarbeid, burde målet heller være at de tre organisasjonene blir mest mulig likeverdige. Får en av de tre økt innflytelse, vil nødvendigvis andre i organisasjonen svekkes tilsvarende. Altså kan Gregussens råd være oppskriften på hvordan få det til å ikke fungere.

Fiskebåt har allerede stor makt i Norges Fiskarlag. Intern maktfordeling var en av grunnene til at forslaget om en sammenslåing strandet da Gregussen var generalsekretær og Fiskarlaget Nord meldte seg ut av Norges Fiskarlag. Kjell Bjørnar Bakken, daværende styreleder i tidligere Nordland Fylkes Fiskarlag sa i den forbindelse: – Det kan ikke være slik at hvert medlemslag som ikke får gjennomslag for sine synspunkter, velger å melde seg ut for å komme i bedre forhandlingsposisjon.

Altså akkurat det rådet Gregussen gir, dersom Fiskebåt ikke får økt innflytelse, ifølge sakspapirene til Fiskebåt Nords årsmøte i november. Styrken i en stor organisasjon må være å jobbe sammen, ikke å strides internt.