Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Det er ikke riktig at fiskerne straffes når oppdrettstorsk rømmer, men sånn virker regelverket i dag.

I Meløy kommune i Nordland har fiskere meldt om det de mener er rømt oppdrettstorsk. Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Nofima har bekreftet at det mest sannsynlig stemmer.

Norcod, som har oppdrettsanlegg i nærheten, opplyser at de ikke har oppdaget at fisken deres har rømt. De sier de heller ikke har funnet noen skader på anlegget som tilsier at fisk skal ha rømt.

Etter sterke reaksjoner fra fiskerne på at denne fisken først gikk av torskekvoten, bestemte Fiskeridirektoratet torsdag ettermiddag at rømt oppdrettstorsk ikke skal avregnes av kvoten. Men det er flere problemer med rømt oppdrettstorsk.

På denne tiden vil fiskerne helst fiske annen hvitfisk i nærområdet sitt. Vil de fiske torsk, er det primært den større torsken de er interessert i. Derfor er de svært lite glade for å få småtorsk på 2–3 kilo som kun betales med minstrepris, når de kan få større og langt bedre betalt torsk andre steder på kysten.

Fiskemottaket Brimo Fiskeforedling i Meløy kommune har tatt imot 1000 kilo av det som mest sannsynlig er rømt oppdrettstorsk i vinter.

Men siden markedet ikke er villig til å betale stort mer enn hva de selv har gitt for torsken, som er minstepris, taper de penger på den. En fisker har regnet ut at han har tapt rundt 60.000 kroner på at han fått så mye småtorsk i hjemlige farvann.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har organisert innhenting av prøver for å få avklart om det er oppdrettstorsk eller villtorsk. Prøvene skal analyseres og det vil ta noen uker.

Selvsagt bør oppdretter har kontroll på fisken sin, men også de som har gitt tillatelse til oppdrett, har et ansvar. Ikke minst overfor fiskerne som blir skadelidende når ingen vedkjenner seg det som mest sannsynlig er rømt oppdrettstorsk.

Her er regelverket mildt sagt uklart og varierer fra landsdel til landsdel. Det bør myndighetene rette opp i.