Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Denne uken ble det kjent at tre fiskebanker skal utredes for havbruk til havs. De tre er Trænabanken utenfor Helgeland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger. Å flytte lakseoppdrett ut i havet er fremtiden. Myndighetene har i lang tid pekt på havet. Det viktigste fremover blir å sikre at aktiviteten utaskjærs skjer uten for mange konflikter.

I 2019 anbefalte Fiskeridirektoratet 11 områder som kunne vurderes for havbruk til havs. Nå er det tre områder som utpeker seg. I første omgang er det Trænabanken utenfor Helgeland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger. Deler av Frøyhavet er allerede i bruk av Salmars havmerder.

Ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) skal det nå gjøres en konsekvensutredning både med tanke på miljø og andre interesser i området. I etterkant av en slik vurdering skal det besluttes om deler av området skal lyses ut for havbruk til havs. Håpet er at denne utredningen skal være ferdig i løpet av 2023, opplyser regjeringen.

– Dette markerer starten på en stor fremtidsnæring for Norge, og særlig i nord, uttalte fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK. Tas de riktige grepene nå, kan oppdrett til havs i 2050 gi en årlig verdiskaping på om lag 100 milliarder kroner, ifølge en fersk SINTEF-rapport. Det vil også bety flere tusen ansatte inkludert ringvirkninger.

Det er imidlertid viktig at regjeringen ikke tar lett på konsekvensutredningen, siden potensielle konflikter ligger på rekke og rad. Vi ser allerede potensielle konflikter mellom havoppdrett og fiskeri, sjøtransport samt vindmøller. Derfor må partene ta lærdom av samspillet mellom fiskerne og Salmar, da oppdrettsselskapet etablerte de første havmerdene på Frøyhavet. I den konkrete saken vek oppdrettsinteressene for viktige fiskefelt.

Fremover må alle parter bli tilstrekkelig hørt og tatt på alvor, og forholdene må legges til rette slik at næringene også er villig til å satse til havs. Historisk har fiskerinæringen i slike saker ofte gått ut som den tapende part, senest i etableringen av Haywind Tampen. Det må for alle del unngås fremover. Målet må være at både fiskeri og havbruk fremstår som vinnere i kampen om arealene.