Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Årets skreisesong har så langt vært ekstremt utfordrende med dårlig vær og vanskelig tilgjengelig fangst. På toppen kommer høye drivstoffpriser.

Når tilgjengeligheten er dårlig, må flåten gå flere turer for å fiske kvoten sin. Det er hverken bra for miljøet eller lønnsomheten.

Alle flåtegruppene ligger bak fjorårets innmeldinger, og aller mest igjen av kvoten har den minste flåten. Derfor er det bra at myndighetene allerede har refordelt i åpen gruppe og i lukket gruppe under 11 meter.

I fjor kom refordelingen mye senere. Folk var allerede på vei hjem etter sesongens vinterfiske og fikk ikke utnyttet muligheten til å fiske noen tonn ekstra. Derfor burde lukket gruppe mellom 11 og 15 meter også få sin refordeling før det går for lang tid.

Denne gruppen har cirka 25.000 tonn igjen å fiske og ligger rundt 9000 tonn bak fjoråret.

Det er ikke bare for flåten at skreisesongen er utfordrende. Torskekvotene er på vei ned, den skal lenger ned og landingene følger etter. Råfisklagets sjef, Svein Ove Haugland, sa nylig til Fiskeribladet at han er bekymret for industrien.

Landanleggene er dimensjonert for en mye større torskekvote enn hva forskerne har antydet i årene framover.

Dette har vært underkommunisert i fiskerinæringa, mener Haugland og han frykter hva det vil bety i framtiden. Enkelte har kanskje trodd at oppdrettstorsken skulle veie opp for nedgangen i kvotene. Dessverre vitner vinterens hendelser om at det kan bli en stund til det skjer.

Fiskerne er godt i gang med å kompensere for nedgangen i torskekvoten med å fiske på andre arter. I år har det vært fisket mer sei og hyse enn normalt, til gode priser, som en kompensasjon for skreien.

Det beste myndighetene kan gjøre for fiskerne i år, å refordele torsken for alle grupper, før det går for lang tid. Sånn at det ikke er de som hindrer flåten i å ta opp sine torskekvoter.