Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 138 milliarder kroner. Det er 29,2 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Veksten skyldes prisøkning, ikke volum.

Hele dette året har den ene prisrekorden avløst den andre. Selv om det isolert sett er godt nytt for næringen, mangler det ikke på grunner til å bekymre seg. For hvor lenge vil denne utviklingen fortsette?

Med krig i Europa følger høye energipriser, som igjen gjør at kostnader øker stort sett over alt. Maten blir dyrere og kjøpekraften går ned. Det er ingen god kombinasjon. Kanskje tvinges fiskespisere i inn- og utland til å velge bort fisk, og heller gå for billigere proteiner. Det vil gå ut over fiskerinasjonen Norge, som med sine fiskerier og oppdrett er blitt en protein-stormakt.

I dag får fisker 34,50 kroner for fersk torsk mellom 2,5 og 5 kilo. Det er litt høyere enn før pandemien. For fryst torsk har prisene steget.

Men alt er ikke mørkt. Selv om sjømat i dagligvarehandelen i Spania har falt med 16 prosent hittil i år, kjøper spanjolene mer saltet torsk fra Norge i år enn i fjor.

I Italia, derimot, vårt største tørrfiskmarked, har de kjøpt 46 prosent mindre tørrfisk i år, sammenliknet med i fjor. I Portugal spises det mindre klippfisk, samtidig som prisene i dagligvare har økt utover høsten.

Fortsetter kjøpekraften å synke, er nedgang i torskekvoten neste år ikke det verste som kunne ha skjedd fiskerne her hjemme.

Det skal fiskes 30 prosent mindre torsk neste år. Så om konsumet går litt ned, blir det også mindre torsk å selge i markedet, noe som kan forhindre prisras.

Forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsrådet sa da kvoterådet ble kjent i høst, at han gjerne skulle sett at kvoten gikk enda mer ned, av hensyn til bestanden. Men handlingsregelen gir kun adgang til å sette kvoten maks 20 prosent ned eller opp, for å sikre noenlunde stabilitet for fiskerne.

Uten at bestandene forvaltes bærekraft, får vi heller ikke stabile uttak. Derfor er det viktig å sette kvotene ned når det er nødvendig. Og med et mindre kjøpekraftig marked er det smartere å sikre nok torsk i framtiden, enn å fiske for nært det bestanden tåler.