Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

En ny rapport konkluderer med at det ikke bør gis tillatelse til oppdrett i verdensarvområder rundt Vega på Nordlandskysten. Vi ønsker satsing på bærekraftig oppdrett, men mener likevel det ikke bør åpnes opp for oppdrett i et område med Unesco-status. Havbruksselskapene bør selv forstå viktigheten av å ta vare på uberørt natur, og vi frykter Vega vil miste sin unike status dersom denne type næringsvirksomhet blir tillat.