Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I årets tildeling av oljelisenser på norsk sokkel har regjeringen utvidet antall tillatelser i såkalte modne området i Barentshavet.

92 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet vil regjeringen legge til i TFO: «Tildeling i forhåndsdefinerte områder». Dette inkluderer Wisting-feltet som ble utsatt i fjor. Vi er enig med miljøorganisasjonene som mener dette er et steg i helt feil retning, hvis regjeringen mener noe med å redusere klimautslipp.

I tillegg til miljøhensyn og verdien av en bærekraftig fiskerinæring i viktige og sårbare områder, er det også feil tankegang hvis vi mener alvor med å fase ut fossil energi.

Det kan ta mange tiår fra funn til produksjonen, og det finnes alternativer som burde vært utredet.

Å lyse ut flere leteblokker for fossil energi, harmonerer heller ikke med utslippskrav til blant annet fiskeflåten. Med den ene hånden krever regjeringen avgifter av fiskebåter som går på diesel. Med den andre hånden gir den nye tillatelser til fossil energi.

I tillegg deler staten ut store pengesummer i støtte til de nye fiskebåter som kan gå på fornybar energi. Heller enn nye oljefelt, vil miljøbevegelsen at vannkraftverk oppgraderes og intensivere satsingen på vindkraft.

Begge deler er energikilder som er avhengig av været og som ikke vil fylle verdens energibehov.

Derfor er det interessant at stadig flere trekker fram atomenergi som en viktig del av det grønne skiftet. Den er tilnærmet utslippsfri og ifølge forskerne er det en helt annen måte å håndtere avfall på nå enn for 50 år siden.

Likevel har motstanderne av atomkraft hengt seg opp i farene for atomulykker ut fra slik denne industrien var for 50 år siden.

FN mener kjernekraft er en del av løsningen på kraftmangel i verden. I Norge står Frp foreløpig alene om å ville satse mer på forskning og teknologiutvikling innenfor kjernekraft.

Denne muligheten bør flere på Stortinget være interessert i å finne mer ut av. Å argumentere med at det tar for lang tid, er tynt. Det vil også ta lang tid før vindmøller til havs, som regjeringen vil satse på, vil være i drift.