Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Forrige uke kom Norges sjømatråd med ferske eksporttall for juli måned, og som de forrige månedene skyldes verdiveksten først og fremst den svake kronen. Eksportøkningen er i liten grad drevet av volumvekst. Unntaket er det som skjer innenfor eksport av oppdrettet torsk. I juli utgjorde torskeoppdrett 11 prosent av det totale eksportvolumet av torsk. Dette er en oppsiktsvekkende nyhet.

I juli økte sjømateksporten med åtte prosent, og landet på 12,4 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd. Verdiøkningen skyldes igjen i stor grad svak norsk krone, selv om kronen styrket seg noe i juli. Det er spesielt verdiøkning på fersk laks, klippfisk og fryst makrell, som trekker opp verdiene. Det ble eksportert 2950 tonn torsk i juli, en økning i både verdi og volum.

Normalt er sommeren svake torskemåneder. Mesteparten av torsken fanges og sendes ut av landet første halvår, og volumene som tas på sommeren og høsten er marginale i forhold til det som skjer på vinteren. Samtidig vet vi at markedene etterspør torsk året rundt, noe villfisknæringen har prøvd å få til ved både levendelagring og ferskfiskordningen. Dette har imidlertid aldri blitt den suksessen mange har håpet.

Det er nettopp her torskeoppdrettene har sitt potensial. Å tilby fersk torsk i deler av året når det er lite villfisk er nøkkelen til suksess, noe også de nye torskeoppdretts-selskapene har påpekt er deres sjanse til å lykkes. Da er det svært gledelig å se at oppdrettstorsken står for 11 prosent av volumene i juli i år, mot null prosent i fjor. Det er eksportert 318 tonn fersk, hel fisk. Det er ikke er mye i den store sammenhengen, men samtidig et tydelig signal på hva fremtiden bringer.

I deler av villfisknæringen er det stor skepsis til torskeoppdrett. Redselen for spredning av sykdommer og negativ innvirkning på kysttorsken er stor. Samtidig ser vil allerede nå en økt kamp om arealene. Til tross for dette tror vi flere bør innse at torskeoppdrett vil bli både viktig og bra for næringen i sin helhet.

Villfisknæringen har nemlig aldri lyktes med å tilby torsk året rundt, og skal fersk torsk bli noe annet enn et sesongprodukt tror vi oppdrett er veien å gå. Dette vil føre til jevnere tilførsel til markedene, og dermed sikre en høyere gjennomsnittspris. Det er noe både fiskerne og industrien på sikt vil nyte godt av.

Prisutviklingen på torsken de siste to årene har resultert i at mange sier at torsken vil bli den nye laksen. Med et jevnt produksjonsvolum året rundt, tror vi definitivt det er et faktum. Dette vil forhåpentlig bli et vinn-vinn prosjekt for hele norsk fiskeri- og sjømatnæring.