Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Forbruket av fisk i Norge stuper, og både næring, kostholdseksperter og politikerne er bekymret for folkehelsen. Skal folk flest spise mer fisk må prisene ned, og det er derfor gledelig å registrere at det nå blir priskrig på fisken i norske matvarebutikker. Et slikt stunt er bra for salget akkurat nå, men det er behov for varige prisendringer skal de negative trendene snus.

Ferske tall viser at forbruket av fisk i Norge har stupt med 15 prosent siden 2015. Dette skjer samtidig som at målet har vært 20 prosent vekst. Til sammenligning øker forbruket av kjøtt, og bare fra 2021 til 2022 spiste vi 2,5 kilo mer i uken, ifølge Helsedirektoratet. I 2022 spiste nordmenn 79,9 kilo kjøtt, og 31,5 kilo fisk.

Utviklingen er bekymringsfull, og de fleste eksperter mener det er de galopperende prisene på sjømat som er hovedårsaken til den negative utviklingen. Det kan også underbygges med eksempler fra dagligvarebutikken Kiwi som opplevde over 40 prosent vekst på fiskesalget da de i en periode i 2019 kuttet momsen på sjømat.

Det er derfor gledelig at det i helgen ble kjent at de store kjedene innfører priskrig på fisken. Fra denne uken kutter Kiwi momsen på 15 prosent, og flere av de andre store kjedene svarer med tilsvarende reduksjoner. Dette er flott og gir håp om økt forbruk, men dessverre vil slike tiltak kun ha kortvarig effekt.

Norges sjømatråd har ansvaret for markedsføringen av fisk i Norge, og prøver gjennom merkevaren Godfisk å snu den negative utviklingen. Trolig må både Sjømatrådet og næringen være villig til å bruke langt mer penger på å markedsføre sjømat i Norge enn det de gjør i dag for å snu trenden. Spørsmålet er om bransjen er klar til å øke innsatsen?

Norske myndigheter har hatt som mål om å øke fiskeforbruket, men gjør ingenting aktivt for å få dette til. Momskutt kan være en løsning. De siste par årene har nemlig staten tjent mange ekstra milliarder på de økende fiskeprisene. Prisen på sjømat har på et år ifølge SSB gått opp med knappe 12 prosent. Det blir det mange statlige kroner av.

Norske politikere har tradisjon for å legge økte kostnader på usunn mat, men har liten praksis med å gjøre det motsatte på sunn mat. En helsevennlig og klok løsning vil derfor være å redusere, eller kutte momsen på sunne matvarer som fisk og sjømat. Slike grep vil bidra til at folk velger bedre, og vil være et offensivt grep for å bedre folkehelsen. Og det vil være mer varig enn noen uker med momskutt i matvarebutikkene.