Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Landets fiskere uttrykker en så sterk mistillit til forvaltningsregimet i fiskerinæringen at det bør få både fiskeridirektør Frank Bakke Jensen og statsråd Bjørnar Skjæran til å sove dårlig om natten. Når fiskerne i flåtegruppen under 15 meter truer med full boikott av det nye rapporteringssystemet, kan ikke de styrende bare riste på hodet. Statsråden og fiskeridirektøren har hovedansvaret for at dialogen kommer på riktig kjøl igjen. Derfor må Skjæran gripe inn.

Innføringen av ny rapportering- og sporingsordning for den minste flåten har skapt stor frustrasjon i næringen. Yrkesutøverne mener de nye kravene er umulig å etterleve. Norges Fiskarlag har også vært tydelig på at tiltakene ikke holder mål. Protestene har imidlertid ikke hjulpet, og det eneste fiskeriministeren har sagt, er at det vil komme forenklinger.

Konflikten toppet seg før helgen da det ble kjent at en rekke fiskere ønsker å boikotte innføringen av det nye sporings og rapporteringssystemet. – Når ingen form for dialog fungerer, og det ikke er noen forståelse for hvor praktisk vanskelig dette blir å etterleve, må organisasjonene våre vurdere siste utvei. Det må rett og slett være en form for boikott, sa Osen-fisker Stener A. Hepsø til Fiskeribladet.

Utspillet blir støttet av flere andre fiskere, men møter ikke overraskende motbør fra Bakke Jensen. Han mener en boikott vil være uklokt. Forskriften er klar og brudd på denne vil måtte få konsekvenser, sier den tidligere forsvarsministeren. Lett arrogant viser han til at det er god informasjon på direktoratets nettside.

Konflikten mellom forvaltning og yrkesutøverne har nå hardnet så mye til at varsellampene bør blinke kraftig både i Oslo og Bergen. Bakke Jensen og Skjæran har alene ansvaret for å ordnet opp i urolighetene. Da blir det håpløst å påstå at informasjonen har vært god. Hadde den vært det, ville ikke konflikten vært så tilspisset som den er.

Vi har tidligere kritisert de to herrene for å være for lite ydmyke i denne saken, noe de ikke virker å ha tatt innover seg. Vi mener fortsatt myndighetene har hovedansvaret for å sikre en god dialog og prosess.

Når bransjen protesterer så kraftig som den gjør, vitner det om at myndighetene ikke har gjort en god nok jobb. Derfor må statsråden snarest instruere direktoratet til å ta en «time out», for deretter å gå noen nye runder med næringen med et mål om å komme frem til et omforent forslag.