Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I dag og i morgen møtes Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge for å stifte Nord Fiskarlag. De tre medlemslagene med hver sin administrasjon og hvert sitt styre skal slås sammen til én administrasjon og ett styre.

Debatten på forhånd tyder på at det vanskeligste kommer til å være å samles om en leder i nord.

Styret skal ha 11 medlemmer. To skal hentes fra tidligere Fiskarlaget Midt-Norge, fem medlemmer skal komme fra Nordland Fylkes Fiskarlag og fire fra Fiskarlaget Nord.

Sammensetningen av det nye styret skal avspeile lagets geografi og ulike fartøy- og driftsgrupper skal være representert. Kvinnene skal ikke glemmes og flere generasjoner skal være representert.

Når alle formaliteter er tatt hensyn til, gjenstår det å finne en styreleder som kan virke samlende på en medlemsmasse som strekker seg fra Smøla i sør til og med Varanger i nord. Langs denne lange kyststripen kommer medlemmene fra ulike flåtegrupper, de fisker med forskjellige typer redskap og har ulike interesser de ønsker å fremme.

Tidligere Nordland Fylkes Fiskarlag stiller med flest representanter og leder Kjell Bjørnar Bakken vil derfor være en naturlig kandidat til å lede den nye laget. Men han vil nok møte motstand fra tilhengerne av Roger Hansen og Sturla Hepsø.

Jon-Erik Henriksen fra Fiskarlaget Nord har vist seg som en daglig leder med god kompetanse og vil være en nærliggende kandidat som daglig leder for det nye laget.

Det er ikke første gang Fiskarlaget har forsøkt å få til en ny og forenklet organisasjonsmodell. Denne gangen var tiden inne for å lykkes. Nå er arbeidet kommet så langt, at det er ingen vei tilbake, selv om det er medlemmer der ute som ikke er begeistret for sammenslåingen.

Behovet for å profesjonalisere og modernisere organisasjonen er overmodent og noe av det man ønsker å oppnå er å framstå med en sterk, tydelig samlende stemme, i fiskeripolitiske saker.

Den 15. desember skal Sør-Norges Fiskarlag holde sitt stiftelsesmøte. Norges Fiskarlag vil etter dette bestå av Fiskarlaget Sør, Nord Fiskarlag og Fiskebåt.