Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

På skreikonferansen forrige uke gikk Gunnar Klo-sjef Arne Karlsen til frontalangrep på politikerne, som han mener ikke bryr seg om fiskeindustrien. Industripolitikken er død, og det gjenstår bare å begrave den, er hans konklusjon. Dessverre har Karlsen helt rett. Ingen av de siste regjeringene har brydd seg om industrien, og signalene til dagens regjering er heller ikke lovende. Omfordelingen av kvotene vil styrke den minste flåten, men svekke industrien.

Det var på Skreikonferansen på Myre Karlsen kom med utspillet, og viste til at det finnes en haug med ulike rapporter som forteller hva som skal til for å sikre en levedyktig fiskeindustri langs kysten, uten at noe skjer. Den siste NOU-rapporten ble overlevert for akkurat to år siden, den 8. mars 2022 fra UIT-professor Kathrine Tveiterås til daværende statsråd Bjørnar Skjæran (Ap).

Tveiterås-rapporten inneholdt 32 tiltak som ville kunne gi økt lønnsomhet, mer bearbeiding og grønn omstilling. – Tiden er moden for å løfte blikket, og se hvordan vi kan bidra til økt verdiskapning og hele verdikjeden i sjømat, sa statsråd Skjæran ved overleveringen og la til at han ville starte arbeidet med å få til økt bearbeiding av sjømatprodukter i Norge.

Siden har ingenting skjedd. Politikerne har ikke løftet blikket. De fleste som har jobbet med fiskeindustrien de siste ti, 20 og 30 årene vet at historien er full av fagre ord uten konkret handling. Det virker nærmest som om politikerne ikke bryr seg. Fiskeripolitikken er basert på flåteleddets ønsker og behov, industrien har måttet nøye seg med smulene.

Konsekvensene ser vi nå som kvotene går ned, og at det som er igjen omfordeles til dem som fra før fisker mest på vinteren. Målet om helårige arbeidsplasser er så fjernt som det aldri har vært. Den negative utviklingen har statsråd Cecilie Myrseth (Ap) forsterket. For enten du er for eller mot omfordeling fra stor til liten flåte, er faktum at det uansett vil føre til at mer fisk tas i selve sesongen. Det skaper ikke trygge arbeidsplasser på høsten.

Statssekretær Kristina Hansen (Ap) sa på Skreikonferansen at det nå er fiskeindustriens tur, og at regjeringen nå vil ta grep for å styrke rammevilkårene på land. Farge ord, men helt uten troverdighet. Politikerne kommer ikke til å ta de grepene som trengs, til det er konsekvensene for fiskeflåten for dramatiske. Det er den triste sannhet.

De første industrioppsigelsene så vi forrige uke i Øst-Finnmark, og framover vil det garantert bli flere. Det eneste håpet kan være en massiv og rask satsing på torskeoppdrett. Derfor har Arne Karlsen helt rett i at det kun er begravelsen som gjenstår. Myrseth og hennes politikerkollegaer har allerede begynt å legge blomster på den hvite kisten, og landindustrien må belage seg på en helsvart fremtid.